Кандидати који су положили правосудни испит у децембарском испитном року, а који су се пријавили за лично преузимање Уверења о положеном правосудном испиту, исто могу преузети лично у Министарству правде, Немањина 22-26, дана 23. јануара 2024. године у 10 часова или у 14 часова, као и 25. јануара 2024. године у 10 часова или у 14 часова.


Кандидати који се нису пријавили за лично преузимање Уверења, као и кандидати који не приступе у наведеним терминима, иста ће бити експедована на адресу пребивалишта.