Обавештавају се учесници на Позиву за допуну листе кандидата за избор судије Европског суда за људска права из Републике Србије да ће провера познавања страног језика за учеснике чије знање страног језика није проверавано писмено и усмено бити одржана 4. марта 2024. године у 8 часова у згради Министарства правде, Немањина 22-26.

Провера знања биће извршена за учеснике на Позиву чије су пријаве благовремене, потпуне, дозвољене и разумљиве.

Разговор са учесницима на Позиву који су положили писмену и усмену проверу познавања страног језика одржаће се 4. марта 2024. године у 13 часова у згради Министарства правде, Немањина 22-26.