Министар правде у складу са чланом 2. став 2.  Правилника о сталним судским тумачима („Службени  гласник РС“, број 35/10, 80/16 и 7/17), објављује Оглас за постављење сталних судских преводилаца за италијански и словеначки језик.

Оглас је објављен дана 15.03.2023. године у „Службеном гласнику РС“,

Рок за подношење захтева  је 15 дана.