Кандидати који су положили правосудни испит пред Трећим испитним одбором у мартовском испитном року, могу се пријавити за лично преузимање Уверења дана 15.04.2024. године позивом на број телефона 011/3622357 у периоду од 10-11 часова.

Након пријаве, Уверења се могу лично преузети у просторијама Министарства правде, дана 15.04.2024. године у 12.

Кандидати који се пријаве за лично преузимање Уверења, дужни су да дођу у тачно означено време.

Кандидатима који се нису пријавили за лично преузимање Уверења, као и кандидатима који не приступе у наведеним терминима, Уверења ће бити експедована на адресу пребивалишта.