У Окружном затвору у Београду тренутно има 670 притвореника, док се у тој највећој притворској јединици у региону 2010. године налазило 1.370 притвореника, рекао је данас директор Управе за извршење кривичних санкција Дејан Царевић на конференцији „Притвор – регионална кривична законодавства, искуства у примени и мере унапређења“.

„Поред тога што је неупоредиво смањен број притворених лица, пуно тога је урађено и на побољшању услова. Све просторије у којима бораве притвореници у потпуности су реновиране“, истакао је Царевић на конференцији коју је организовала Мисија ОЕБС-а у Србији.

Он је указао да је тенденција смањења броја притворених лица постигнута, између осталог, и одређивањем других мера за обезбеђење присуства окривљеног, које представљају алтернативу мери притвора - првенствено забрана напуштања стана или кућни притвор.

Царевић је нагласио да ће размена искустава и примери добре праксе на тему притвора и других мера обезбеђења присуства окривљеног у кривичном поступку сигурно допринети унапређењу поступања у тој области, као и да су Министарство правде и Управа за извршење кривичних санкција доста сарађивале са Мисијом ОЕБС-а у Србији по том питању.

Такође, Царевић је указао да је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а, Управа за извршење кривичних санкција израдила и приручник за притворенике, како би им омогућила да се на једноставнији начин упознају са својим правима и обавезама, а уз то, Управа је дистрибуирала обрасце за подношење притужби, у циљу боље информисаности у поступку заштите права током извршења мере притвора.

„Подсетићу вас да смо 2010. године, на извршењу мере притвора у заводима у Републици Србији имали 3.300 лица. Од тада су многе ствари промењене - донет је нови Законик о кривичном поступку, Закон о извршењу кривичних санкција, посебан Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Правилник о извршењу мере притвора“, указао је Царевић и истакао да су све то биле значајне полазне основе да се у нормативном делу, а затим и у примени, мере обезбеђења присуства окривљеног у кривичном поступку ускладе са међународним стандардима у тој области, али и да се данас у притвору налази готово дупло мањи број притворених лица.

Царевић је додао да је успостављена добра сарадња са судовима, с обзиром на хитност у поступању приликом одређивања те мере.

Шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Орицио рекао је да се ОЕБС изузетно залаже за иницијативе усмерене ка побољшању законодавства и његове примене и подржава их, као и оне усмерене ка побољшању судске праксе у области правосуђа и основних људских права, које су, како је рекао, у сржи обавеза које је ОЕБС преузео на себе. Орицио је истакао да се ускраћивање једног основног људског права -  права на слободу, мора веома озбиљно схватити, нарочито будући да се окривљена лица сматрају невиним током трајања кривичног поступка, те да је задатак пронаћи равнотежу између права окривљеног на слободу и легитимног интереса да се кривични поступак спроведе ефикасно.

На конференцији говорили су и вршилац функције председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и потпредседница Адвокатске коморе Србије Јасмина Милутиновић.