Јавност у Републици Србији је током протекле недеље била упозната са притисцима на највишу судску инстанцу у Републици Србији, вршеним путем новинских наслова, друштвених мрежа и телевизијских емисија, као и путем окупљања једног броја чланова Адвокатске коморе Србије испред зграде Врховног касационог суда. 

 

Оспоравање допуне правног става Грађанског одељења Врховног касационог суда о дозвољености уговарања трошкова кредита протестима, скандирањем, физичким обрачунима и насилним покушајима уласка у зграду суда угрожава основне постулате положаја носилаца судијске функције, који је утемељен Уставом Републике Србије и  заснован на начелу независности, које подразумева и забрану сваког утицаја на судију приликом вршења судијске функције.

 

Независност судске власти саставни је елемент владавине права, која представља основу сваког демократског друштва.

 

Неприхватљивим притисцима на Врховни касациони суд урушава се интегритет правосуђа у целини, те Министарство правде подсећа да је дужност свих да поштују независност судства и да се ставови суда не могу заузимати на улици, нити их може заузимати било ко други осим судија.   

У том смислу, недопустиво је да се судије означавају интересним лобијима и да се грађани претећим тоном позивају да кривце за обуставу рада нађу у Врховном касационом суду, што не одговара истини и представља замену теза. 

 

Министарство правде наставља да пружа подршку независности судства и ради на јачању независности ове гране власти.