Помоћник министарке правде Бранислав Стојановић председавао је четвртим састанком Координационог тела за спровођење Акционог плана за Поглавље 23: „Правосуђе и основна права“, који је одржан у Београду.

Овом приликом, представљени су тромесечни извештај о имплементацији Акционог плана за Поглавље 23 и полугодишњи извештај за трећи и четврти квартал 2021. године, који је достављен Европској комисији, као и основна запажања у вези са новим извештајем о Механизму раног упозоравања, који је значајно унапређен свеобухватнијим прилозима надлежних институција, а за чије успостављање је Министарству правде подршку пружио ЕУ Пројекат „ЕУ уз Правду – Подршка за Поглавље 23“.

На састанку је усвојен извештај о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23, заједно са препорукама Координационог тела, које ће бити достављене свим институцијама одговорним за спровођење поменутог акционог плана.