Пред министарком правде Мајом Поповић, данас је заклетву положила новоименовани јавни бележник Ивана Марићевић, која ће своју делатност обављати на подручју Трећег основног суда у Београду.

Јавнобележничка мрежа на тај начин биће проширена за још једног носиоца јавних овлашћења. У Републици Србији именовано је 227 јавних бележника, од којих 223 већ обављају ову делатност. 

Полагању заклетве присуствовали су и председник Јавнобележничке коморе Србије Србислав Цвејић, шеф Кабинета министарке правде Маријана Савић Симић и помоћник министарке правде Јелена Деретић.