Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и министарка правде Маја Поповић представиле су известиоцима Венецијанске комисије радне текстове нових јавнотужилачких закона.

На састанку су изнета очекивања да ће нормативна решења садржана у новим законима о јавном тужилаштву и Високом савету тужилаштва осигурати већу самосталност јавног тужилаштва, чиме ће се оснажити темељи правне сигурности и владавине права.

Истакнуто је очекивање да ће унапређењем правосудног система бити створени услови за успешнију заштиту људских права и јачање демократских капацитета Републике Србије.

Током састанка са члановима овог саветодавног тела Савета Европе констатовано је да је стручна помоћ Венeцијанске комисије од изузетног значаја за процес усклађивања законских оквира са усвојеним уставним променама.

Известиоци Венецијанске комисије упознати су са активностима и резултатима рада Радне групе, критеријумом за избор њених чланова, као и са другим питањима која се односе на транспарентност и инклузивност поступка израде нових јавнотужилачких закона.

Кроз низ садржајних и конструктивних разговора размотрена су нова нормативна решења којима треба да се унапреди положај јавних тужилаца, доследно спроведе начело поделе власти и учврсти владавина права.

Поред представника Министарства правде, у разговорима са известиоцима Венецијанске комисије учествовали су представници Републичког јавног тужилаштва, Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, чланови Државног већа тужилаца, као и народни посланици из владајућих и опозиционих странака.