Министарка правде Маја Поповић учествовала је на конференцији „Жене, мир и безбедност: Планско (не)деловање – трећа срећа“, која је, у организацији Повереника за заштиту равноправности и уз подршку Мисије ОЕБС-а, одржана у Палати Србија.

Обраћајући се учесницима, министарка Поповић је истакла да је заштита жена у систему безбедности од изузетног значаја за друштво у коме живимо. Она је указала и на значај тренутка одржавања конференције, с обзиром да се Република Србија налази пред заједничким задатком израде новог, трећег по реду, Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација, а који ће обухватити период до 2025. године. „Министарство правде се, од доношења првог Националног акционог плана, активно укључило у спровођење свих релевантних активности, пре свега кроз рад Управе за извршење кривичних санкција, и то образовањем предвиђених институционалних тела и механизама, организовањем едукација запослених на теме родне равноправности и родно заснованог насиља, као и иницијативама за доношење, односно измену и допуну постојећих стрaтешких и нормативних докумената,“ изјавила је Поповић. Она је нагласила да је 2017. године почела  примена Закона о спречавању насиља у породици и да Министарство правде континуирано ради на јачању свести друштва по питању препознавања и пријаве насиља над женама и насиља у породици, а посебан акценат стављен je на едукације и специјализоване обуке чланова група за координацију и сарадњу. Унапређен је и сајт Министарства правде „Искључи насиље“, који посвећује посебну пажњу жртвама родно заснованог насиља и где се на месечном нивоу објављују подаци о примени Закона о спречавању насиља у породици, указала је министарка.

„Жене чине близу 70% запослених у Министарству правде, док је њихова заступљеност у органима у саставу Министарства правде – Управи за извршење кривичних санкција и Дирекцији за управљање одузетом имовином, једна трећина од укупног броја запослених. У Управи за сарадњу са црквама и верским заједницама овај проценат износи 60%,“ нагласила је министарка Поповић. Она се осврнула и на заступљеност жена у правосуђу, што је битан показатељ њиховог положаја у друштву. Према подацима, у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији, судијску функцију тренутно обавља 72.5% жена, док је јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца женског пола 57%. У јавнобележничкој професији жене су заступљене са 58%, истакла је министарка.

У наредном периоду пред Министарством правде је читав низ активности које ће допринети даљем јачању положаја жена у нашем правном систему, нагасила је Поповић и најавила доношење новог сета правосудних закона, усвајање измена и допуна Кривичног законика и Законика о кривичном поступку, као и усвајање новог Акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела.

„У истом духу наставићемо активно да учествујемо и у изради новог Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација, као и јачању напора да се ниједна жена не нађе у ситуацији у којој осећа да је искључена или ограничена на било који начин,“ закључила је министарка правде.