Комисија за спровођење избора и сачињавање предлога три кандидата за избор судије Европског суда за људска права из Републике Србије испитала је дозвољеност, благовременост и потпуност пријава које су поднете на Позиву за предлагање три кандидата за избор судије Европског суда за људска права из Републике Србије. Комисија је утврдила да су све пријаве дозвољене, благовремене и потпуне, као и да су приложени сви докази из Позива у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве за предлагање три кандидата за избор судије Европског суда за људска права из Републике Србије поднели су:

 

  1. др Наташа Плавшић
  2. Силвија Пановић Ђурић
  3. проф. др Маја Станивуковић
  4. Зорица Маринковић Илиески
  5. Бранислава Исаиловић
  6. проф. др Бранко Ракић
  7. Владимир Маринков
  8. др Небојша Станковић
  9. проф. др Танасије Маринковић