У циљу доприноса већој јавности рада и ефикасности у поступку постављања привремених заступника, а на основу Уставом и законом зајамченог права странака на закониту, једнаку и правичну заштиту њихових права, данас су у Министарству правде потписани:

Протокол о размени података у поступку постављења привременог заступника у парничном, ванпарничном и извршном поступку између Министарства правде, Врховног суда, Адвокатске коморе Србије, Коморе јавних извршитеља и Јавнобележничке коморе Србије, и

Протокол о размени података у поступку постављења привременог заступника у управном поступку између Министарства правде, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Адвокатске коморе Србије.

Потписаним протоколима ближе се уређује начин достављања захтева председника суда или надлежног суда, надлежног органа управе, јавног извршитеља или јавног бележника за обавештење о адвокату који по редоследу са списка адвоката треба да буде постављен као привремени заступник у парничном, ванпарничном, извршном или управном поступку. Такође, протоколима се уређују и начин обавештења адвокатске коморе о адвокату који по редоследу са списка адвоката треба да буде постављен као привремени заступник, као и мере информационе безбедности и заштите података о личности у поступку постављања привремених заступника у парничном, ванпарничном, извршном и управном поступку.

На основу потписаних протокола Адвокатска комора Србије обавезала се да ће предузети све неопходне мере (израда програмске апликације, успостављање call центра, формирање листе адвоката – привремених заступника према територијалној надлежности основих судова у Републици Србији) и обавестити потписнике протокола о тачном датуму и сату почетка рада јединственог call центра за постављање привремених заступника.

Протоколе су потписали министарка правде Маја Поповић, министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић, председница Врховног суда Јасмина Васовић, потпредседник Адвокатске коморе Србије др Вељко Делибашић, председник Коморе јавних извршитеља Бојан Костић и председник Јавнобележничке коморе Србије Србислав Цвејић.

Протоколи су ступили на снагу даном потписивања.