Данас је пред министарком правде Мајом Поповић заклетву положио један новоименовани јавни бележник, именован за подручје Основног суда у Шапцу (територија општине Владимирци). Јавнобележничку мрежу ће са овим јавним бележником чинити укупно 235 јавних бележника, који обављају делатност на територији Републике Србије.

Такође, пред министарком правде заклетву су положили један јавни извршитељ, именован за подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву, два заменика јавних извршитеља, именована за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду, један заменик јавног извршитеља, именован за подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу и једна заменик јавног извршитеља, именован за подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву.

Након што новоименовани јавни извршитељ и заменици јавних извршитеља отпочну са радом, у Републици Србији јавноизвршитељску делатност обављаће укупно 234 јавна извршитеља и 41 заменик јавних извршитеља.