Као министар правде осећам обавезу да, ради заштите објективног информисања опште, али и стручне јавности, укажем на неистините наводе садржане у наслову и тексту медија Глас јавности објављеног 11. марта у 11:52 на електронском порталу.

Стављањем у изглед непотврђеног противправног понашања министарке правде и председника Коморе јавних извршитеља, грубо се подрива читав систем на којем владавина права почива и неповратно нарушава поверење грађања у Министарство правде.

Сам наслов спорног текста и његова садржина су апсолутно нетачини и тендециозно изнети.

Министарство правде је учинило апсолутно све како би закони Републике Србије били спроведени. Поводом неслагања између јавне извршитељке Јелене Радовановић и председника Коморе јавних извршитеља које је повод за овај чланак, Министарство правде се, у складу са својим надлежностима обратило, Комори јавних извршитеља, Високом савету судства и Врховном суду.

Поред тога Министарство правде је још 19. априла 2023. године издало Комори јавних извршитеља инструкцију у складу са којом треба да буде образована Комисија која ће свобухватно испитати наводе који су изнети у допису јавног извршитеља Јелене Радовановић у вези са расподелом предмета на основу члана 300. Закона о извршењу и обезбеђењу.

Новинарска етика је овим текстом грубо нарушена, јер аутор текста неслагање између јавне извршитељке Јелене Радовановић и председника Коморе јавних извршитеља користи као изговор за напад на Министарство правде и Комору јавних извршитеља јасно се стављајући на страну јавне извршитељке, а да притом није сагледао све аспекте спорне ситуације тенденциозно не помињући шта је све Министарство правде урадило и коме се све обратило поводом ове спорне ситуације. 

Министарство правде је од стране Коморе јавних извршитеља обавештено да се најскорије може очекивати достављање комплетног материјала и закључака до којих је дошла Комисија која је образована поводом инструкције издате од стране Министарства правде.

По пријему обавештења Министарство правде ће о закључцима Комисије обавестити јавност.


Имајући у виду све наведено Министарство правде сматра да је позадина оваквих неистинитих, злонамерних навода дубља и позива све надлежне органе да реагују у оквиру својих надлежности.