Поводом смрти С.Б. у Казнено-поправном заводу у Београду ‒ Падинска Скела, Министарство правде саопштава да је Управа за извршење кривичних санција у поступку ванредног надзора и унутрашње контроле који је данас завршен Извештајем о надзору, утврдила да је 11 запослених лица у Казнено-поправном заводу у Београду – Падинска Скела начинило тешке пропусте у раду и обавештавамо јавност да је свих 11 запослених суспендовано и удаљено са посла до окончања дисциплинских поступка. 

Записник о извршеном инспекцијском надзору биће прослеђен Вишем јавном тужилаштву у Београду имајући у виду да то јавно тужилаштво води истрагу због постојања основа сумње да је извршено кривично дело Тешко убиство из члана 114. Кривичног законика, против три прекршајно кажњена лица која су издржавала казну затвора у Казнено-поправном заводу у Београду ‒ Падинска Скела, како би то јавно тужилаштво током истраге утврдило да ли се и у радњама запослених у Заводу стичу елементи постојања кривичног дела које се гони по службеној дужности.  

Ванредним надзором утврђено је да је смењени управник Казнено-поправног завода Београд - Падинска Скела Владимир Буквић незаконито и неправилно спроводио рад у Заводу због чега је суспендован и удаљен са посла и против њега је покренут поступак даљег утврђивања одговорности. 


Како би Управа за извршење кривичних санкција заштитила интегритет 4.000 људи који посвећено брину о безбедности лица лишених слободе у заводима, обавештавамо да ће о исходу свих поступака који се воде против запослених у Казнено-поправно заводу у Београду – Падинска Скела јавност бити благовремно обавештена.