Министарка правде Маја Поповић обишла је другу фазу Пројекта похрањивања, заштите и сигурног одлагања документације Министарства правде и правосудних органа.

Архивски депо правосудних органа у Београду, који се налази на Вилиним водама, опремљен је најсавременијим скенинг центром, који служи за потребе сређивања и дигитализације архиве судских предмета Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду, као и Вишег суда у Београду. Реализацијом овог пројекта унапређени су технички капацитети, ефикасност похрањивања и чувања архиве судова.

Систем за електронско архивирање документације омогућио је ефикасно управљање архивском грађом и документарним материјалом, који настају у раду правосудних органа, њену потпуну заштиту, као и стављање на увид под строго контролисаним и безбедним условима свим интерним и екстерним корисницима, у складу са постојећим законима и стандардима. У току претходне године обрађено је (класификовано и скенирано) 84.000 регистратора са око 42 милиона страна.

,,Влада Републике Србије наставиће да континуирано улаже у унапређење рада правосудних органа и стварање што бољих услова за ефикасно обављање послова из њихове надлежности“, изјавила је том приликом министарка правде.