Одсек за интерну ревизију

Одсек за интерну ревизију обавља послове:

интерне ревизије Министарства, органа управе у саставу Министарства и интерну ревизију судова и јавних тужилаштава у складу са надлежношћу Министарства утврђену законом који се односе на оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно тестира, анализира и оцењује све пословне функције у складу са Међународним стандардима интерне ревизије и прописима којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији;

врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу адекватности, успешности и потпуности, ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности;

врши ревизију коришћења средстава ЕУ и других међународних организација;

даје савете и стручна мишљења када се уводе нови системи и процедуре, израђује извештаје о налазу интерне ревизије са одговарајућим мишљењима и оценама, обавља и друге послове неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије;

обавља и друге послове из делокруга Одсека

У Одсеку за интерну ревизију образују се следеће уже унутрашње јединице:

            1. Група за интерну ревизију Министарства, судова и јавних тужилаштава

            2. Група за интерну ревизију Управе за извршење кривичних санкција

 

 

 

 

 

Повеља интерне ревизије Величина: 3 MB
Етички кодекс Величина: 1.55 MB