Нацрт Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 – Анализе

Анализа компатибилности анти-корупцијског законодавства Величина: 0.79 MB
Анализа имплементације Националне стратегије за борбу против корупције Величина: 1.16 MB
Незаконито богаћење - анализа модела у Републици Србији Величина: 0.76 MB
Савет за борбу против корупције Владе Републике Србије Величина: 0.8 MB
Recommendations for normative amendments Величина: 0.04 MB