Јавне набавке - Дирекција за управљање одузетом имовином

Услуга одржавања и сервисирања лифтова у пословној згради Траншпеда у ул. Краља Петра 45 у Београду, редни број 2/2019

Конкурсна документација Величина: 0.8 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.32 MB