Република Италија

Конвенција о издавању криваца између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Италије од 6. априла 1922. године. 

Конвенција о издавању криваца Величина: 0.04 MB

Споразум између Републике Србије и Републике Италије о олакшавању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године (у примени од 4. септембра 2019. године)

Споразум Величина: 0.02 MB

Споразум између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године (у примени од 4. септембра 2019. године)

Споразум Величина: 0.01 MB