Именовани јавни извршитељи

На основу спроведеног јавног конкурса за попуњавање места за јавне извршитеље за подручја виших и привредних судова, који конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 14/19 од 6. марта 2019. године, именовани су следећи јавни извршитељи:

 

-          Мина Јовановић, за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду;

-          Зоран Неранџић, за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду;

-          Душан Трбојевић, за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду;

-          Дарко Чолевић, за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду;

-          Младен Пецељ, за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду;

-          Катарина Симић, за подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву;

-          Мирјана Ринчић, за подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу;

-          Марија Лазовић, за подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву;

-          Петар Мустур, за подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву;

-          Далибор Станојковић, за подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу;

-          Сандра Трајковић, за подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу;

-          Милан Николић, за подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу;

-          Марија Радовић, за подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу;

-          Филип Љујић, за подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу;

-          Снежана Бранковић, за подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу;

-          Борислав Петров, за подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици;

-          Мирослав Селаковић, за подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу;

-          Бранкица Степић, за подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву.