Извештаји о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23

Revised AP23 with implementation status as of 31 December 2023 Величина: 1.23 MB
Report on AP23 implementation 3-2023 Величина: 2.69 MB
Извештај о спровођењу ревидираног АП23 за 3. квартал 2023. Величина: 0.75 MB
Препоруке Координационог тела за АП23 26.12.2023. Величина: 0.02 MB
REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE REVISED ACTION PLAN OF CHAPTER 23: “JUSTICE AND FUNDAMENTAL RIGHTS” Величина: 0.48 MB
Извештај о спровођењу ревидираног АП23 за 2. квартал 2023. године Величина: 0.77 MB
Препоруке Координационог тела за АП23 4.8.2023. Величина: 0.02 MB
Revised AP 23 with implementation status as of 30 June 2023 Величина: 0.93 MB
Извештај о спровођењу ревидираног АП23 за први квартал 2023. године Величина: 2.66 MB
Report on AP23 implementation 1-2023 Величина: 2.5 MB
Препоруке Координационог тела за АП23 26.4.2023. Величина: 0.02 MB
Извештај о спровођењу Ревидираног АП23 - четврти квартал 2022. Величина: 0.49 MB
Report on AP23 implementation 4-2022. Величина: 0.57 MB
Препоруке Координационог тела за АП23 23.02.2023. Величина: 0.02 MB
Revised AP 23 with implementation status as of 31 December 2022 Величина: 0.83 MB
Извештај о спровођењу Ревидираног АП23 - трећи квартал 2022. Величина: 0.76 MB
Report on AP23 implementation 3-2022. Величина: 0.63 MB
Препоруке Координационог тела за АП23 28.10.2022. Величина: 0.02 MB
Report on AP23 implementation 2-2022 Величина: 0.79 MB
Revised AP23 with implementation status as 30. June 2022 Величина: 0.72 MB
Препоруке Координационог тела за АП23 26.07.2022. Величина: 0.02 MB
Извештај о спровођењу Ревидираног АП23 - други квартал 2022. Величина: 1.3 MB
Извештај о спровођењу Ревидираног АП23 - први квартал 2022. Величина: 0.73 MB
Report on AP23 implementation 1-2022 Величина: 0.75 MB
Препоруке Координационог тела за АП23 19.05.2022 Величина: 0.02 MB
Извештај о спровођењу Ревидираног АП 23 - четврти квартал 2021. Величина: 0.82 MB
Препоруке Координационог тела за АП 23 25.02.2022 Величина: 0.54 MB
Report on AP23 implementation 4-2021 Величина: 0.63 MB
Revised AP23 with implementation status as 31. December 2021 Величина: 1.07 MB
Извештај о спровођењу Ревидираног АП 23 - трећи квартал 2021. Величина: 0.63 MB
Препоруке Координационог тела за АП 23 29.11.2021 Величина: 0.52 MB
Report on AP23 implementation 3-2021 Величина: 0.48 MB
Ревидирани АП 23 српски са стаусом имплементације Величина: 1.19 MB
Статистички извештај за трећи квартал 2021. године Величина: 0.14 MB
Revised AP23 with implementation status as 31. December 2020. Величина: 0.77 MB
Report on implementation of the Revised AP for Chapter 23 first and second quarter of 2021. Величина: 0.41 MB
Izveštaj o sprovođenju Revidiranog AP 23 - prvi i drugi kvartal 2021. Величина: 0.5 MB