Одсек за техничку подршку и контакт центар

Одсек за техничку подршку и контакт центар обавља послове који се односе на:

развој, координацију, одржавање и праћење рачунарске и мрежне инфраструктуре организационих јединица и органа у саставу Министарства (Управа и заводи за извршење кривичних санкција и Дирекција за управљање одузетом имовином);

послове израде и дистрибуције правилника о инсталирању и одржавању системског и комуникационог софтвера,  рачунарске мреже, рачунара, штампача, и других процедура од значаја за системе у Министарству;

послове примене Акта о информационој безбедности;

послове информатичке подршке у раду Министарства;

послове организације и координације ИКТ обука за кориснике у министарству;

послове израде и дизајнирања видео презентација, анимација, видео и звучних записа за потребе интернет презентације министарства;

координира комуницира са грађанима и стара се о обезбеђењу потребних техничких услова и средстава за ефикасно обавештавање грађана о току обраде предмета;

обавља и друге послове из делокруга Одсека