Актуелно > Вести 25.02.2017.

Измене у овери потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године

Законом о овери потписа, рукописа и преписа, који је усвојен у августу 2014. године, предвиђено је да од 1. марта 2017. године, у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа пређу у њихову искључиву надлежност.

У градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, ове послове настављају да обављају основни судови, судске јединице, пријемне канцеларије основних судова, као и општинске управе.

Иако јавнобележничке послове данас у Србији обављају 152 јавна бележника, и даље постоји 12 подручја основних судова за које није именован јавни бележник. У тим подручјима судова и даље ће послове овере обављати судови и општинске управе, као што су то чинили и до 1. марта 2017. године.

Поред именованих јавних бележника, овлашћење да обављају послове овере потписа имају и запослени у канцеларији јавног бележника – јавнобележнички помоћник, сарадник и приправник, те ће послове овере након 1. марта обављати више од 400 лица, што је већи број од броја лица која су у судовима радила послове овере пре 1. марта.

Када је у питању овера потписа у вези са предлогом кандидата за председничке изборе, овера потписа ће се од 1. марта вршити у јавнобележничким канцеларијама (у местима у којима постоји јавни бележник) или у основним судовима и судским јединицама, у местима у којима није именован бележник. Како општинске управе ни до сада нису имале надлежност за оверу потписа у поступку предлагања кандидата, ове управе те послове не могу и неће вршити ни након 1. марта. 

Oбјављујемо табелу у којој су наведене општине односно градови за које до данас нису именовани јавни бележници са подацима о основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама или општинским управама које настављају да врше оверу исправа и потписа. 

Табелу можете преузети овде