Министарство правде Републике Србије
Испити > Испит за јавне бележнике > Правилник о броју јавнобележничких места