Шта је трговина људима?

Трговина људима је једна од највећих и најпрофитабилнијих глобалних криминалних активности, заједно са трговином наркотицима, оружјем и прањем новца.

Уједињење нације кроз Члан 3. став (а) Протокола о спречавању, сузбијању и кажњавању трговине људима дефинишу трговину људима на следећи начин (а) "трговина људским бићима" значи врбовање, превожење, пребацивање, скривање и примање лица, путем претње силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или примања новца или користи да би се добио пристанак лица које има контролу над другим лицем, у циљу експлоатације. Експлоатација обухвата, као минимум, експлоатацију проституције других лица или друге облике сексуалне експлоатације, принудни рад или службу, ропство или однос сличан ропству, сервитут или уклањање органа;

 

Трговина људима је кривично дело које обухвата:

 

Радњу

Средство

Циљ

= Трговина људима

врбовање

превожење

пребацивање

предају

продају

куповину

посредовање у продаји

скривање и

држање лица

 

 

При чему се користи:

 

сила

претња

заблуда

злоупотреба овлашћења

злоупотреба поверења

злоупотреба односа зависности

злоупотреба тешких прилика другог

задржавање личних исправа

давање или примање новца или друге користи

 

Људима се тргује ради:

експлоатације рада

принудног рада

вршења кривичних дела

проституције

друге врсте сексуалне експлоатације

просјачења

употребе у порнографске сврхе

успостављања ропског или њему сличног односа

одузимања органа или дела тела и

коришћења у оружаним сукобима

 

 

Ланац трговине људима подразумева фазе:

регрутовања

транзита жртве и

експлоатације жртве

Трговци људима могу бити и мушкарци и жене, а најчешће су то особе блиске жртвама.