Радна групе за давање мишљења у вези израде програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Задатак Радне групе је давање мишљења у вези са успостављањем ефикасног система алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у светлу предвиђених измена и допуна Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, а у складу са установљеним уставним и законским принципом непреместивости носилаца правосудних функција.  

Чланови радне групе:

 

1) Јанко Лазаревић, председник, судија Врховног касационог суда;
2) Љиљана Благојевић, члан, помоћник министра у Сектору за правосуђе, Министарство правде;
3) Снежана Марковић, члан, заменик Републичког јавног тужиоца;
4) Соња Видановић, члан, судија Високог савета судства 
5) Константин Митић Врањкић, члан, судија Првог основног суда у Београду и председник Управног одбора Друштва судија Србије;
6) др Горан Илић, члан, заменик Републичког јавног тужиоца, председник удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије;
7) Драгољуб Барјамовић, члан, изборни члан Државног већа тужилаца и заменика Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду;
8) Славица Манојловић, члан, руководилац Групе за систем финансирања плата у Сектору буџета у Министарству финансија и привреде.

 

Секретар радне групе је Ана Ђуришић, млађи саветник, Сектор за европске интеграције и међународне пројекте, Министарство правде и државне управе

 

Одлука о о оснивању Радне групе за давање мишљења у вези израде програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Величина: 0.33 MB
Мишљење Радне групе Комисије за спровођење националне стратегије реформе правосуђа у вези израде програма ефикасног премештаја судија и заменика јавних тужиоца Величина: 0.02 MB