Радна група за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Задатак Радне групе је да изради анализу тренутног стања организације и функционисања Правосудне академије и предложи смернице за реформисање и развој Правосудне академије, а све у циљу унапређења и побољшања њеног рада.

Чланови радне групе:

 

- Вида Петровић Шкеро, председник Комисије, судија Врховног касационог суда;
- Др Данило Николић, члан, државни секретар у Министарству правде и државне управе;
- Мирољуб Томић, члан, члан Високог савета судства из реда судија;
- Љубица Милутиновић, члан, судија Врховног касационог суда и члан Управног одбора Друштва судија Србије;
- Гордана Јанићијевић, члан, заменик Републичког јавног тужиоца;
- Бранко Стаменковић, члан, Посебни тужилац за високотехнолошки криминал и члан Државног већа тужилаца;
- Златко Шуловић, члан, заменик Вишег јавног тужиоца у Ваљеву и потпредседник Управног одбора Удружења тужилаца Србије;
- Мр Мирослав Симић, члан, заменик Основног јавног тужиоца у Обреновцу и члан Удружења тужилаца Србије; 
- проф. др Владан Петров, члан, ванредни професор уставног права и продекан Правног факултета у Београду;
- Зоран Јеврић, члан, адвокат у Београду, потпредседник Адовкатске коморе Србије;
- -Ненад Вујић, члан, директор Правосудне академије;
- -Нада Ђорђевић, члан, представник Асоцијације правосудних саветника Србије:
- -Ненад Стефановић, члан, председник Удружења судијских и тужилачких помоћника Србије;

 За секретара Радне групе одређује се Ана Ђуришић, млађи саветник у Сектору за европске интеграције и међународне пројекте при Министарству правде и државне управе. 

 

Одлука о оснивању радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије Величина: 0.33 MB
Одлука о измени Одлуке о образовању радна група за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије Величина: 0.32 MB
Алумни клуб – коментари Величина: 0 MB