Записници

Записник са првог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије Величина: 0.05 MB
Записник са другог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије Величина: 0.06 MB
Записник са трећег састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије Величина: 0.02 MB
Записник са четвртог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије Величина: 0.04 MB
Записник са петог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије Величина: 0.04 MB
Записник са шестог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије Величина: 0.05 MB
Записник са седмог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије Величина: 0.02 MB