Obaveštavaju se kandidati koji su položili pravosudni ispit pred Drugim i Trećim ispitnim odborom u aprilskom ispitnom roku, a koji su se prijavili za lično preuzimanje uverenja, da isto mogu preuzeti u sledećim terminima, u zgradi Ministarstva pravde, Nemanjina 22-26

Treći ispitni odbor:

19.05.2022. godine u 13 časova

20.05.2022. godine u 13 časova

 

Drugi ispitni odbor

19.05.2022. godine u 14 časova

20.05.2022. godine u 14 časova