Registar posrednika

Prema odredbama Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS”, broj 55/2014), lice koje je dobilo dozvolu za posredovanje u zakonom predviđenom postupku, upisuje se u Registar posrednika.

Registar je javan i objavljuje se na internet stranici ministarstva.

Ime
Prezime

Abdoli (Božidar ) Mirjana

Godina i mesto rođenja : 1955 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima, PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Porodična medijacija

Adresa : Nedeljka Čabrinovića 49, 11000 Beograd

E-mail adresa : advokat.m.a@hotmail.rs

Broj mobilnog telefona : 0638832707

Broj telefona : 0113540149

Broj i datum odluke : 740-09-00142/2017-22 od 2017-06-09

Abut (Đuro ) Slobodan

Godina i mesto rođenja : 1970 . - Rijeka, Hrvatska

Fakultet : Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Rade Končara 56, Sremska Kamenica

E-mail adresa : slobodan.abut@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062566100

Broj i datum odluke : 740-09-00580/2020-22 od 2020-07-27

Avramović (Petko ) Milanka

Godina i mesto rođenja : 1957 . - Ravni šort, Kuršumlija

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Sarajevska 22/5/20, Beograd

E-mail adresa : milanka.avramovic@senior-lawoffice.rs

Broj mobilnog telefona : 0621379962

Broj i datum odluke : 740-09-00351/2019-22 od 2019-04-01

Avramović (Zvonimir ) Dragan

Godina i mesto rođenja : 1986 . - Aleksinac

Fakultet : Fakultet poslovne ekonomije Sremska Kamenica Univerzitet Educons Sremska Kamenica

Zvanje : master ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dragoljuba Avramovića 32, Žitkovac, Aleksinac

E-mail adresa : avramovic99999@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062514999

Broj i datum odluke : 740-09-00175/2021-22 od 2021-03-15

Agatonović Stejić (Nikola ) Snežana

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Pančevo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Drinska 15/41, 26000 Pančevo

E-mail adresa : agatonovic.stejic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648429200

Broj telefona : 013353871; 013351620

Broj i datum odluke : 740-09-00689/2015-22 od 2015-08-20

Agošton (Laslo ) Gabrijela

Godina i mesto rođenja : 1960 . - Subotica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Petra Lekovića 3, Subotica

E-mail adresa : agabi9600@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0644166513

Broj i datum odluke : 740-09-00494/2020-22 od 2020-08-13

Adamović (Ivica ) Miroslav

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Beograd

Fakultet : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani filolog opšte lingvistike

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mare Taborske 25, Beograd

E-mail adresa : miroslavadamovic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0641531829

Broj i datum odluke : 740-09-01026/2019-22 od 2019-11-05

Ajduk (Miloš ) Danica

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Bačka Palanka

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vojvode Živojina Mišića 39, Despotovo, Bačka Palanka

E-mail adresa : danicaajduk@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638736625

Broj i datum odluke : 740-09-00576/2020- od 2020-07-27

Aksentijević (Boban ) Kristina

Godina i mesto rođenja : 1994 . - Kruševac

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani socijalni radnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Nema ulice bb, Tekija, Kruševac

E-mail adresa : kristinamilosevic923@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641202880

Broj i datum odluke : 740-09-00795/2020-22 od 2020-09-29

Aksić (Gradimir ) Dejan

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Prizren

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Prištini

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kneza Miloša 1/47, Kruševac

E-mail adresa : dzef.axa@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 066404707

Broj i datum odluke : 740-09-00410/2019-22 od 2019-04-22

Aleksić (Branislav ) Snežana

Godina i mesto rođenja : 1973 . - Beograd

Fakultet : Fakultet za poslovne studije – Požarevac, Megatrend Univerzitet

Zvanje : master ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Porodična medijacija, Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Vojvode Stepe 66, 11000 Beograd

E-mail adresa : snezanaaleksic3@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641949130

Broj i datum odluke : 740-09-1162/2015-22 od 2016-02-17

Aleksić (Mile ) Gordana

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Porodična medijacija, PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Napredne veštine komunikacije i pregovaranja, ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Somborska 25A/4/14, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : gocaaleksic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642919828

Broj i datum odluke : 740-09-00244/2015-22 od 2015-04-15

Aleksić (Sava ) Dušanka

Godina i mesto rođenja : 1960 . - Crepaja

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Poslovni sekretar

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u lokalnoj zajednici

Adresa : Žarka Zrenjanina 15, 26210 Kovačica

E-mail adresa : dusanka.aleksic@kovacica.org

Broj mobilnog telefona : 063256330

Broj telefona : 013661829

Broj i datum odluke : 740-09-00190/2018-22 od 2018-08-09

Aleksić (Vojislav ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1970 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Medijacija u stečajnom postupku i sporazumnom finansijskom restrukturiranju

Adresa : Trg kralja Milana 21, 18000 Niš

E-mail adresa : advokati.aleksic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063461720

Broj i datum odluke : 740-09-199/2018-22 od 2018-05-07

Aleksić (Branko ) Tamara

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Kruševac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Gavrila Principa 74, 37000 Kruševac

E-mail adresa : tamaramrdja@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0641388816

Broj i datum odluke : 740-09-488/2018-22 od 2018-08-24

Aleksić (Milan ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Kragujevac

Fakultet : Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu ALFA Univerziteta Beograd

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje : revizor

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 52a/4, Kragujevac

E-mail adresa : jelena982@hotmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638580805

Broj i datum odluke : 740-09-00370/2019-22 od 2019-04-03

Aleksić (Đorđe ) Filip

Godina i mesto rođenja : 1986 . - Pirot

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Rentgentova 31/19, Niš

E-mail adresa : aleksic.f@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0658834816

Broj i datum odluke : 740-09-00646/2019-22 od 2019-07-08

Aleksić (Nikola ) Danijela

Godina i mesto rođenja : 1976 . - Mostar, BiH

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini

Zvanje : profesor pedagogije

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Prve pruge 21, Beograd

E-mail adresa : aleksicdanijela76@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0605039359

Broj i datum odluke : 740-09-00740/2019-22 od 2019-07-31

Aleksić (Nikola ) Dijana

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Apatin

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Hadži Ruvimova 48/2/13, Novi Sad

E-mail adresa : aleksicdijana@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062250621

Broj i datum odluke : 740-09-00437/2019-22 od 2019-06-25

Aleksić (Mile ) Dragana

Godina i mesto rođenja : 1961 . - Aljinovići

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Nemanjina 58/2, 32000 Čačak

E-mail adresa : dragana@advaleksic.rs

Broj mobilnog telefona : 063642344

Broj telefona : 032225126

Broj i datum odluke : 740-09-00499/2016-22 od 2016-11-15

Aleksić (Borko ) Srđan

Godina i mesto rođenja : 1968 . - Buštranje, Preševo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Medijacija u stečajnom postupku i sporazumnom finansijskom restrukturiranju

Adresa : Orlovića Pavla 18, Niš

E-mail adresa : advokati.aleksic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063461720

Broj i datum odluke : 740-09-00975/2018-22 od 2018-12-25

Aleksić (Zoran ) Nebojša

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Kragujevac

Fakultet : Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : magistar tehničkih nauka

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Božane Prpić 13A/10, Kragujevac

E-mail adresa : n.aleksic@mts.rs

Broj mobilnog telefona : 066374200

Broj i datum odluke : 740-09-00410/2020-22 od 2020-05-25

Aleksov (Dragoljub ) Vladislav

Godina i mesto rođenja : 1961 . - Pirot

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima, Partneri za demokratske promene Srbija - Specijalizovana obuka posrednika - medijatora za posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Danila Kiša 8, 18300 Pirot

E-mail adresa : aprv@ptt.rs

Broj mobilnog telefona : 063242031

Broj i datum odluke : 740-09-00194/2018-22 od 2018-07-25

Alempijević (Radomir ) Slavica

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Valjevo

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani socijalni radnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Beogradu - Posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Branislava Nušića 23, Rvati, Obrenovac

E-mail adresa : slavica.alempijevic1@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641585601

Broj i datum odluke : 740-09-00422/2021-22 od 2021-06-10

Alfirović (Zoran ) Mladen

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Šabac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bulevar Evrope 21/4/27, Novi Sad

E-mail adresa : alfirovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062453554

Broj i datum odluke : 740-09-00792/2021-22 od 2021-07-26

Amidžić Nađ (LJuban ) Svetlana

Godina i mesto rođenja : 1968 . - Sombor

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu

Adresa : Kralja Petra prvog 1, Sombor

E-mail adresa : svetlana.amidzic.nadj@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0654620718

Broj i datum odluke : 740-09-01019/2019-22 od 2019-11-04

Andonović (Mile ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Pirot

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Takovska 9/17, Pirot

E-mail adresa : marija.andonovic@freezonepirot.com

Broj mobilnog telefona : 0631084850

Broj i datum odluke : 740-09-01328/2019-22 od 2020-01-13

Andonović (Nebojša ) Stefan

Godina i mesto rođenja : 1991 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bulevar umetnosti 23/019, Beograd, Novi Beograd

E-mail adresa : stefan.andonovic91@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642825674

Broj i datum odluke : 740-09-00436/2020-22 od 2020-01-05

Andrejić (Jovica ) Dijana

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Jagodina

Fakultet : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : profesor engleskog jezika i književnosti

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Stevana Sinđelića 23/1/4, Jagodina

E-mail adresa : dijanaandrejic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0642458027

Broj i datum odluke : 740-09-397/2019-22 od 2019-04-08

Andrić (Milorad ) Slađana

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Zrenjanin

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Napredne veštine posredovanja – medijacije, rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, Nepoznato - Kolektivno pregovaranje, Nepoznato - Napredne veštine posredovanja, Nepoznato - Porodična medijacija

Adresa : Arhimandrita Gerasima Zelića 2, 11000 Beograd

E-mail adresa : sladjana.slavnic.andric@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063205858

Broj i datum odluke : 740-09-00016/2019-22 od 2019-01-31

Andrić (Nedeljko ) Borislav

Godina i mesto rođenja : -0001 . - Beograd

Fakultet : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : profesor poljskog jezika i književnosti

Zanimanje : profesor

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu

Adresa : Romena Rolana 51, 11000 Beograd

E-mail adresa : andric@almaholidays.rs

Broj mobilnog telefona : 0637755011

Broj telefona : 0112756048

Broj i datum odluke : 740-09-00470/2015-22 od 2015-08-20

Andrić (Rodoljub ) Milica

Godina i mesto rođenja : 1993 . - Bor

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani psiholog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : 7. Juli 14/7, Bor

E-mail adresa : milica0065@live.com

Broj mobilnog telefona : 0691695108

Broj i datum odluke : 740-09-00417/2019-22 od 2019-09-30

Andrić (Žarko ) Aleksandar

Godina i mesto rođenja : 1981 . - Gnjilane

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Menadžer pravne službe

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Stanoja Glavaša 67, 18000 Niš

E-mail adresa : andric.aleksandar1981@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638269969

Broj i datum odluke : 740-09-01231/2015-22 od 2015-12-14

Andrić (Milomir ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Beograd

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Omladinskih brigada 35/32, Novi Beograd

E-mail adresa : nadji.dogovor@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0637672888

Broj i datum odluke : 740-09-00604/2020-22 od 2020-08-07

Anđelković (Jovica ) Emilija

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Leskovac

Fakultet :

Zvanje : master hemičar

Zanimanje : Analitičar kontrole kvaliteta

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Veternička 2, Leskovac

E-mail adresa : e.andjelkovic990@live.com

Broj mobilnog telefona : 0652015792

Broj i datum odluke : 740-09-00370/2018-22 od 2018-10-03

Anđelković (Dragoslav ) Ana

Godina i mesto rođenja : 1973 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Radoslava Grujića 19, Beograd

E-mail adresa : med.andjelkovicana@outlook.com

Broj mobilnog telefona : 0652452770

Broj i datum odluke : 740-09-00261/2019-22 od 2019-05-20

Anđelković (Svetozarlj ) Miljana

Godina i mesto rođenja : 1994 . - Priština

Fakultet : Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani psiholog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Delijski vis 6/12, Niš

E-mail adresa : miljanabarjaktarevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0631915216

Broj i datum odluke : 740-09-00920/2019-22 od 2019-09-30

Anđelković (Mladen ) Nikola

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mileševska 37/1/3, Beograd

E-mail adresa : nikola.andjelkovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063247766

Broj i datum odluke : 740-09-01009/2019-22 od 2020-01-23

Anđelković (Andreja ) Katarina

Godina i mesto rođenja : 1989 . - Kruševac

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Diplomirani filozof

Zanimanje : Filozof

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : U Tant 34, 37000 Kruševac

E-mail adresa : kancelarija@medijacije.rs

Broj mobilnog telefona : 062310213

Broj i datum odluke : 740-09-406/2017-22 od 2017-08-16

Anđelković-Milošević (Radosav ) Svetlana

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Sarajevo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Nepoznato - Napredne veštine posredovanja, Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima, Nepoznato - Sporazumno finansijsko restrukturiranje (napredni nivo)

Adresa : Gandijeva 114B/8, 11000 Beograd

E-mail adresa : svetlana.andjelkovic@andjelkoviclegal.rs

Broj mobilnog telefona : 0631032501

Broj i datum odluke : 740-09-00148/2015-22 od 2015-04-15

Aničić (Miro ) Dušan

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Zrenjanin

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima, Nepoznato - Posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Pavla Papa 41, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : anicic.dusan@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063444855

Broj i datum odluke : 740-09-01054/2015-22 od 2015-12-14

Antić (Drago ) Biljana

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Virovitica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje : master pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Rumenačka 5, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : bilja_antic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0641352686

Broj i datum odluke : 740-09-00828/2015-22 od 2015-09-30

Antić (Koce ) Mirjana

Godina i mesto rođenja : 1961 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Izazovi neutralnosti,profesionalna distanca i lično angažovanje, Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Nepoznato - Napredne veštine posredovanja

Adresa : Đorđa Stanojevića 11V, 11000 Beograd

E-mail adresa : mirjantic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0601660161

Broj i datum odluke : 740-09-00108/2015-22 od 2015-04-15

Antić (Dragomir ) Nataša

Godina i mesto rođenja : 1976 . - Jagodina

Fakultet : Fakultet poslovne ekonomije Sremska Kamenica Univerzitet Educons Sremska Kamenica

Zvanje : ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu

Adresa : Mladena Milenkovića 28, Jagodina

E-mail adresa : antic.medijator.ja@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0655033055

Broj i datum odluke : 740-09-00423/2019-22 od 2019-04-22

Antić (Dragi ) Aleksandra

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Leskovac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje :

Zanimanje : javni izvršitelj

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Napredne veštine pregovaranja u privredi

Adresa : Nikole Tesle 20, Leskovac

E-mail adresa : a.antic.izvrsitelj@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0652120233

Broj i datum odluke : 740-09-00053/2019-22 od 2019-04-22

Antić (Petronije ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1967 . - Jagodina

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima, ADR PARTNERS D.O.O. - Napredne veštine pregovaranja u privredi

Adresa : Čestelinska 8, 17500 Vranje

E-mail adresa : iantic07@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0631838499

Broj i datum odluke : 740-09-00433/2017-22 od 2017-09-11

Antić (Ivan ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Ćuprija

Fakultet : Učiteljski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : profesor razredne nastave

Zanimanje : profesor razredne nastave

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Banatska 3, 35230 Ćuprija

E-mail adresa : ivanamoravski@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0668855895

Broj i datum odluke : 740-09-00310/2017-22 od 2017-11-06

Antonijević (Miroljub ) Marjana

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Cara Dušana 3, 11000 Beograd

E-mail adresa : marjana.antonijevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642210696

Broj i datum odluke : 740-09-00472/2015-22 od 2015-07-07

Antonić-Aničić (Tomislav ) Tatjana

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bul. Kralja Petra 1 73, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : tatjana.antonic@voban.groupnbg.com

Broj mobilnog telefona : 0637210308

Broj telefona : 0216334184

Broj i datum odluke : 740-09-00311/2016-22 od 2016-08-15

Arambašić (Petar ) Dragan

Godina i mesto rođenja : -0001 . - Slavej, Prilep, R. Makedonija

Fakultet :

Zvanje : diplomirani inženjer zaštite na radu

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Hajduk Veljkov venac 12, 11000 Beograd

Broj mobilnog telefona : 0643535180

Broj i datum odluke : 740-09-00532/2018-22 od 2018-10-03

Aranđelović (Goran ) Ana

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Beograd

Fakultet : Alfa BK univerzitet - Akademija umetnosti u Beogradu

Zvanje : diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Garašanina 15, Niš

E-mail adresa : ana.agluma@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0628228752

Broj i datum odluke : 740-09-01203-22 od 2019-12-04

Aranđelović Đurđević (Budimir ) Dajana

Godina i mesto rođenja : 1960 . - Novo Mesto

Fakultet : Građevinski fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani građevinski inženjer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Milutina Bojića 10, Niš

E-mail adresa : dajana.matijavid@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0601553145

Broj i datum odluke : 740-09-00550/2020-22 od 2020-08-03

Arapović-Ilić (Fahrudin ) Tanja

Godina i mesto rođenja : 1966 . - Beograd

Fakultet : Fakultet za državnu upravu i administraciju – Beograd, Megatrend Univerzitet

Zvanje : diplomirani pravnik;master menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Napredne veštine posredovanja, Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Milana Rakića 83/1, 11000 Beograd

E-mail adresa : tanjaai@ymail.com

Broj mobilnog telefona : 063277937

Broj i datum odluke : 740-09-01044/2015-22 od 2015-12-17

Arizanović (Dragoljub ) Milica

Godina i mesto rođenja : 1956 . - Raška

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Pionirski trg 11, Požarevac

E-mail adresa : arizanovic.milica@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062392977

Broj i datum odluke : 740-09-01111/2019-22 od 2019-11-15

Arsenijević Andonović (Zoran ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Kragujevac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Save Kovačevića 26/2b, Kragujevac

E-mail adresa : adv.arsenijevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0601933333

Broj i datum odluke : 740-09-388/2019-22 od 2019-04-08

Arsić (Dragoljub ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : doktor pravnih nauka

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Brakorazvodna i porodična medijacija, Nepoznato - Aspekti i pristupi porodičnoj medijaciji, Nepoznato - Obuka instruktora u oblasti pregovaranja za potrebe upravljanja u međunarodnom poslovnom okruženju

Adresa : Braće Nedića 2, 11000 Beograd

E-mail adresa : jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Broj mobilnog telefona : 0638181338

Broj i datum odluke : 740-09-00440/2015-22 od 2015-05-29

Arsić (Đorđe ) Tanja

Godina i mesto rođenja : 1961 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Trg neznanog junaka 2, Novi Sad

E-mail adresa : advokat.tanja.arsic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641446623

Broj i datum odluke : 740-09-457/2018-22 od 2018-08-14

Arsić (Dragan ) Veljko

Godina i mesto rođenja : 1995 . - Vranje

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Božidar Adžije 9, Vranje

E-mail adresa : veljaarsic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0666669985

Broj i datum odluke : 740-09-00335/2019-22 od 2019-05-22

Arsić (LJubiša ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Vranje

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Ustanička 51, Vranje

E-mail adresa : jelena.arsic187@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648332656

Broj i datum odluke : 740-09-01023/2019-22 od 2019-11-19

Arsić (Dobrivoje ) Miljko

Godina i mesto rođenja : 1976 . - Vršac

Fakultet : Fakultet za poslovne studije – Beograd, Megatrend Univerzitet

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u privrednim sporovima, Privredna komora Srbije - Sporazumno finansijsko restrukturiranje, CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Trening za trenere osnovne obuke za posrednike, CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja, CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Medijacija u stečajnom postupku

Adresa : Cvijićeva 22/2, 11000 Beograd

E-mail adresa : arsicm@hotmail.com

Broj mobilnog telefona : 063684008

Broj i datum odluke : 740-09-00385/2016-22 od 2016-08-15

Arsić (Ilija ) Nebojša

Godina i mesto rođenja : 1967 . - Lebane

Fakultet : Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : doktor medicine

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Beogradu - Posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Nema ulice bb, Medveđa

E-mail adresa : dr.nebojsa.arsic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648639155

Broj i datum odluke : 740-09-01216/2019-22 od 2019-12-02

Arsić (Miroslav ) Siniša

Godina i mesto rođenja : 1965 . - Srbica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Ive Andrića 12, 35000 Jagodina

E-mail adresa : sinisaarsic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0648197590

Broj i datum odluke : 740-09-19/2018-22 od 2018-03-05

Arsić (LJubiša ) Snežana

Godina i mesto rođenja : 1962 . - Požarevac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima, PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Porodična medijacija, Privredna komora Srbije - Vansudsko i interno rešavanje radnih sporova, Partneri za demokratske promene Srbija - Specijalizovana obuka posrednika - medijatora za posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Voje Dulića 37/4, 12000 Požarevac

E-mail adresa : advokat.snezanars@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063222211

Broj i datum odluke : 740-09-00315/2017-22 od 2017-07-19

Atanasijević Stošić (Dragan ) Ivona

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima, INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja, CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Niška 5, 11000 Beograd

E-mail adresa : pravnica@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638119648

Broj i datum odluke : 740-09-415/2017-22 od 2017-09-11

Atanasković (Živko ) Slaviša

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Prokuplje

Fakultet : Fakultet za industrijski menadžment u Kruševcu Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu

Zvanje : diplomirani industrijski menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kosančić Ivana 66, 18400 Prokuplje

E-mail adresa : aslavisa@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642076756

Broj telefona : 027323436

Broj i datum odluke : 740-09-00735/2015-22 od 2015-09-09

Atanasković (Dušan ) Zoran

Godina i mesto rođenja : 1965 . - Kragujevac

Fakultet : Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bačka 1, Bač

E-mail adresa : zof.atanaskovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063504139

Broj i datum odluke : 740-09-00501/2021-22 od 2021-06-10

Atić (Milorad ) Miljana

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Subotica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik - master

Zanimanje : sekretar obrazovne ustanove

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Beogradu - Posredovanje u porodičnim sporovima, JP SLUŽBENI GLASNIK - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Višnjička 31, Subotica

Broj mobilnog telefona : 063370033

Broj i datum odluke : 740-09-01022/2019-22 od 2019-11-12

Autišer (Emil ) Darko

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Isidore Sekulić 16/13, 26000 Pančevo

E-mail adresa : darko.autiser@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0658361245

Broj i datum odluke : 740-09-00396/2016-22 od 2016-08-15

Babi (Jožef ) Attila

Godina i mesto rođenja : 1964 . - Bačka Topola

Fakultet : Fakultet za državnu upravu i administraciju – Beograd, Megatrend Univerzitet

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - INSTITUT ZA MEDIJACIJU, PREGOVARANJE I JAVNE POLITIKE - Osnovna obuka

Adresa : Široka 66, Bačka Topola

E-mail adresa : babiattila@freemail.hu

Broj mobilnog telefona : 063584029

Broj i datum odluke : 740-09--702/2019-22 od 2019-07-10

Babin (Drago ) LJiljana

Godina i mesto rođenja : 1968 . - Zrenjanin

Fakultet :

Zvanje : diplomirani inženjer za razvoj - mašinska struka

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kosovska 1/3/17, Novi Sad

E-mail adresa : medijator.ljb@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063233981

Broj i datum odluke : 740-09-00584/2021-22 od 2021-07-16

Babić (Đorđe ) Nataša

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : mater pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bele NJive 20/5/36, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : natasa.babic@radovic-law.com

Broj mobilnog telefona : 063547724

Broj i datum odluke : 740-09-728/2018-22 od 2018-09-10

Babić (Blagoja ) Svetlana

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Beograd

Fakultet : Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Zvanje : profesor razredne nastave

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vojvode Prijezde 9/1, Beograd

E-mail adresa : svetlananovevskababic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638165306

Broj i datum odluke : 740-09-00048/2020-22 od 2020-01-20

Babić (Sima ) Ankica

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Milutina Milankovića 156/4, Novi Beograd

E-mail adresa : fipocentar@sbb.rs

Broj mobilnog telefona : 063551916

Broj i datum odluke : 740-09-00274/2020-22 od 2020-03-23

Babić (Neđo ) Željko

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Beograd

Fakultet : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : magistar ekonomskih nauka

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bulevar Milutina Milankovića 156/4, Novi Beograd

E-mail adresa : fipocentar@sbb.rs

Broj mobilnog telefona : 063249429

Broj i datum odluke : 740-09-00289/2020-22 od 2020-03-23

Babić Višekruna (Veselin ) LJiljana

Godina i mesto rođenja : 1964 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Nepoznato - Posredovanje u porodičnim sporovima, Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Kikindska 11/36, 26000 Pančevo

E-mail adresa : babic2009@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 063286127

Broj i datum odluke : 740-09-00663/2015-22 od 2015-08-20

Babović (Gojko ) Miloš

Godina i mesto rođenja : 1997 . - Berane, Crna Gora

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Milana Mijalkovića 3, 9, Beograd, Čukarica

E-mail adresa : milos.babovic97@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0659775677

Broj i datum odluke : 740-09-01100/2020-22 od 2020-12-21

Bajagić (Dragoljub ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Vrbas

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Maršala Tita 83, 21460 Vrbas

E-mail adresa : jelenabajagic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0642686978

Broj i datum odluke : 740-09-01261/2015-22 od 2016-02-11

Bajić (Milan ) Gordana

Godina i mesto rođenja : 1958 . - Novi Sad

Fakultet : Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : master inženjer građevinarstva

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u sporovima u građevinarstvu

Adresa : Radnička 43, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : gordana_bajic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 063502165

Broj i datum odluke : 740-09-00149/2015-22 od 2015-04-15

Bajić (Miloš ) Dušan

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dobračina 21, Beograd

E-mail adresa : dusan.bajicc@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063374887

Broj i datum odluke : 740-09-00466/2020-22 od 2020-06-22

Bajić (Stevan ) Slavica

Godina i mesto rođenja : 1969 . - Kikinda

Fakultet : Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

Zvanje : strukovna medicinska sestra

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Jovana Jovanovića Zmaja 147, Kikinda

E-mail adresa : sbajic969@mail.com

Broj mobilnog telefona : 0640330463

Broj i datum odluke : 740-09-00661/2020-22 od 2020-08-11

Bajić (Slobodan ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1978 . - NJu Delhi

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Južni bulevar 20, Beograd

E-mail adresa : bajic.ivana@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062332157

Broj i datum odluke : 740-09-001273/2019-22 od 2020-10-30

Bajić (Miodrag ) Jovana

Godina i mesto rođenja : 1991 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Radenka Rankovića 4, Obrenovac

E-mail adresa : jovana.mitrovic084@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0606500364

Broj i datum odluke : 740-09-00086/2021-22 od 2021-02-10

Bajić (Milutin ) Miloš

Godina i mesto rođenja : 1954 . - Obrenovac

Fakultet : Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master mašinski inženjer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Radenka Rankovića 11, Obrenovac

E-mail adresa : milos.bajic954@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 06483625228

Broj i datum odluke : 740-09-00039/2021-22 od 2021-04-15

Bajić Urošević (Miloš ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vojvode Bogdana 26/5, Beograd

E-mail adresa : jelena.bajic.urosevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0603374887

Broj i datum odluke : 740-09-00019/2020-22 od 2020-01-20

Bajić-Šarnjai (Radovan ) Tamara

Godina i mesto rođenja : 1967 . -

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - INSTITUT ZA MEDIJACIJU, PREGOVARANJE I JAVNE POLITIKE - Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine

Adresa : Ađanska 1/3/4, Senta

E-mail adresa : advokat.tamara@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0637766188

Broj i datum odluke : 740-09-00105/2020-22 od 2020-02-11

Bajkić (Radomir ) Milica

Godina i mesto rođenja : 1986 . - Smederevska Palanka

Fakultet : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : profesor italijanskog jezika i književnosti

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bulevar kralja Petra I 6, Smederevska Palanka

E-mail adresa : medijatormilicabajkic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0601610747

Broj i datum odluke : 740-09-00606/2021-22 od 2021-07-16

Bajunović (Milorad ) Vojislav

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Bogatić

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mike Mitrovića 2/8, Bogatić

E-mail adresa : advbajunovicvojislav@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0659977771

Broj i datum odluke : 740-09-01161/2020-22 od 2021-01-29

Bakić (Gojko ) Jasminka

Godina i mesto rođenja : 1970 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : sudija Višeg suda u Beogradu

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Viši sud u Beogradu, Timočka 15, 11000 Beograd

E-mail adresa : bakic.jasminka@gmail.com

Broj telefona : 0113083476

Broj i datum odluke : 740-09-00327/2017-22 od 2017-11-06

Baltić (Avdija ) Heda

Godina i mesto rođenja : 1960 . - Beograd

Fakultet : Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani inženjer organizacije rada

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Nova 109 37/14, Beograd

E-mail adresa : hedabaltic1@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648760086

Broj i datum odluke : 740-09-00677/2020-22 od 2020-08-20

Baljević (Cvetko ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1962 . - Zaječar

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Javni beležnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Nema ulice bb, 19000 Zaječar

E-mail adresa : Jelena.baljevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648782064

Broj telefona : 019467239

Broj i datum odluke : 740-09-00064/2015-22 od 2015-04-15

Banković (Vladimir ) Dragana

Godina i mesto rođenja : 1964 . - Jabukovac

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Miomira Radosavljević Pikije 3L, 19300 Negotin

E-mail adresa : dbankovic64@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641896966

Broj i datum odluke : 740-09-12/2018-22 od 2018-03-05

Banković (Miodrag ) Zorica

Godina i mesto rođenja : 1971 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Drugi osnovni sud u Beogradu, Ul. Katanićeva 15, 11000 Beograd

E-mail adresa : zorica.bankovic@drugi.os.sud.rs

Broj telefona : 0116354768; 0116354769

Broj i datum odluke : 740-09-00083/2017-22 od 2017-09-04

Banjaninlj (Aleksandar ) Aleksandra

Godina i mesto rođenja : 1989 . - Beograd

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani socijalni radnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Braće Grim 26/28, Beograd

E-mail adresa : aleksandrabanjanin@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0643204195

Broj i datum odluke : 740-09-00541/2020-22 od 2020-07-27

Banjac (Đorđe ) Tijana

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Vukovar

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik - master

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dalmatinska 4, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : tijanapapric@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0604450908

Broj i datum odluke : 740-09-00421/2016-22 od 2016-10-24

Banjac (Pero ) Nikola

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Razvoj prakse i upravljanje predmetima u postupku posredovanja (case management)

Adresa : Pavla Ivića 3/3/15, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : banjacn@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0603723741

Broj i datum odluke : 740-09-00420/2016-22 od 2016-10-24

Banjac (Slobodan ) Tatjana

Godina i mesto rođenja : 1973 . - 01.05.1973

Fakultet :

Zvanje : profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani trener rukometa

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Branka Radičevića 7, Novi Sad

E-mail adresa : medijator.tatjana.banjac@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638905183

Broj i datum odluke : 740-09-00030/2021-22 od 2021-02-12

Barać (Miloje ) Bojan

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Beograd

Fakultet : Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija Beograd

Zvanje : strukovni poslovni informatičar iz oblasti poslovne informatike i e-biznisa

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Tibora Sekelja 4, Beograd

E-mail adresa : bojan.barac7523@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0645049877

Broj i datum odluke : 740-09-00229/2020-22 od 2020-03-09

Barać (Svetomir ) Vukašin

Godina i mesto rođenja : 1993 . - Kosovska Mitrovica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : DŽordža Vašingtona 32A/5/15, Beograd

E-mail adresa : vukasinbarac93@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642685470

Broj i datum odluke : 740-09-00935/2020-22 od 2020-11-12

Barlov (Radovan ) Branislav

Godina i mesto rođenja : 1989 . - Kraguejvcu

Fakultet : Fakultet za menadžment – Zaječar, Megatrend Univerzitet

Zvanje : master ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Jevrema Markovića 11, Kragujevac

E-mail adresa : banebarlov@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0644304570

Broj i datum odluke : 740-09-0722/2019-22 od 2019-09-30

Barović (Đoko ) LJubomir

Godina i mesto rođenja : 1954 . - Junik - Dečani

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : profesor doktor; diplomirani politikolog specijalista iz oblasti medijacije

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija, Nepoznato - Konflikti, Nepoznato - Vršnjačka medijacija, Nepoznato - Porodična medijacija, Nepoznato - Napredne veštine posredovanja - posredovanje između žrtve (oštećenog) i prestupnika (učinioca)

Adresa : Svetozara Radića 6/2, 11000 Beograd

E-mail adresa : mr.ljubo.barovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063578444

Broj telefona : 0112187342

Broj i datum odluke : 740-09-00095/2015-22 od 2015-04-15

Basarić (Živorad ) Tanja

Godina i mesto rođenja : 1981 . - Priština

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Prištini

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Jasenovačka 3, 34000 Kragujevac

E-mail adresa : sendpeace711@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648662868

Broj i datum odluke : 740-09-416/2018-22 od 2018-06-25

Bašić (Dragan ) Boža

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Odžaci

Fakultet : Fakultet za evropske pravno - političke studije Novi Sad Univerzitet Singidunum

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Knez Mihajlova 1B/1/2/5, Odžaci

E-mail adresa : bozabasic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0693621142

Broj i datum odluke : 740-09-01293/2019-22 od 2019-12-24

Beatović (Dragan ) Zorana

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Bitola, Republika Makedonija

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani psiholog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : LJubinka Milanovića 1/8, Knjaževac

E-mail adresa : zorana.beatovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0600203517

Broj i datum odluke : 740-09-00791/2021-22 od 2021-07-26

Beguš (Vladimir ) Milan

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : advokat

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Nehruova 59/7/20, Beograd, Novi Beograd

E-mail adresa : mibex@live.com

Broj mobilnog telefona : 069753753

Broj i datum odluke : 740-09-00768/2021-22 od 2021-07-16

Bednarik (Tihomir ) Snežana

Godina i mesto rođenja : 1953 . - Bajmok, Subotica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Partizanmskih baza 22, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : bednarik.snezana@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0600794442

Broj i datum odluke : 740-09-471/2018-22 od 2018-07-19

Bednarik Gerla (Andrija ) Andreja

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Novom Sadu

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Miće Popovića 7, Novi Sad, Veternik

E-mail adresa : bednarik.andreja@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0659272013

Broj i datum odluke : 740-09-00928/2018-22 od 2018-11-15

Bednarik Gerla (Andrija ) Andreja

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Novom Sadu

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Miće Popovića 7, Novi Sad, Veternik

E-mail adresa : bednarik.andreja@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0659272013

Broj i datum odluke : 740-09-00928/2018-22 od 2018-11-15

Bezbradica (Mirko ) Svetlana

Godina i mesto rođenja : 1959 . - Stanišić

Fakultet : Fakultet poslovne ekonomije Sremska Kamenica Univerzitet Educons Sremska Kamenica

Zvanje : master ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Gruje Dedića 10, 25000 Sombor

E-mail adresa : svetlana@savetisb.com

Broj mobilnog telefona : 063533161

Broj telefona : 025440620; 025415766

Broj i datum odluke : 740-09-01028/2018-22 od 2019-03-12

Belinčević (Mihajilo ) Suzana

Godina i mesto rođenja : 1967 . - Paraćin

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bul. Arsenija Čarnojevića 67, 11000 Beograd

E-mail adresa : sbelincevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0659561065

Broj telefona : 0113115647

Broj i datum odluke : 740-09-00395/2016-22 od 2016-08-15

Belić (Nedeljko ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Zrenjanin

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Porodična medijacija

Adresa : Danila Kiša 14,12,3, Novi Sad

E-mail adresa : i.belic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 063590083

Broj i datum odluke : 740-09-00098/2019-22 od 2019-05-20

Belić (Snežana ) Kristina

Godina i mesto rođenja : 1989 . - Paraćin

Fakultet : Metropolitan univerzitet u Beogradu

Zvanje : diplomirani menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mitropolita Petra 19/9, Beograd

E-mail adresa : kristina.bjelic.pn@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0658503288

Broj i datum odluke : 740-09-00055/2019-22 od 2019-10-15

Beljić (Zoran ) Milutin

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Valjevo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima, CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja, CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Trening za trenere osnovne obuke za posrednike

Adresa : Vojvode Mišića BB, 14242 Mionica

E-mail adresa : mikibeljic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0658958950

Broj i datum odluke : 740-09-00277/2017-22 od 2017-06-16

Berćan (Slavko ) Živko

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Radnička 19, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : advbercan@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638092999

Broj i datum odluke : 740-09-72/2018-22 od 2018-04-12

Bijeljić (Nenad ) Milan

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik - master

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Partneri za demokratske promene Srbija - Specijalizovana obuka posrednika - medijatora za posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Radnih brigada 5/18, 18000 Niš

E-mail adresa : adv.milan.bijeljic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0694850582

Broj i datum odluke : 740-09-00374/2018-22 od 2018-06-12

Bikar (Dragiša ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1976 . - Šabac

Fakultet : Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima, Nepoznato - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Jovana Cvijića 13/2/10, 15000 Šabac

E-mail adresa : j_bikar@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 063208847

Broj telefona : 015310516

Broj i datum odluke : 740-09-205/2018-22 od 2018-06-08

Biljić (Miloš ) Biljana

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Koceljeva

Fakultet : Fakultet za menadžment – Zaječar, Megatrend Univerzitet

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kralja Milutina 22B/2/11, Šabac

E-mail adresa : posrednikbiljic21@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063255309

Broj i datum odluke : 740-09-00550/2021-22 od 2021-07-16

Bingulac (Živko ) Nenad

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : doktor nauka - pravne nauke

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bulevar kralja Petra 1 23/14/56, Novi Sad

E-mail adresa : nbingulac@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0695202255

Broj i datum odluke : 740-09-00970/2020-22 od 2021-01-11

Biševac (Latif ) Alida

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Novom Pazaru

Fakultet : Državni univerzitet u Novom Pazaru

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Nema ulice bb, Lukare, Novi Pazar

E-mail adresa : pravnik6@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0692341758

Broj i datum odluke : 740-09-00528/2020-22 od 2020-07-10

Bjelanović (Zoran ) Gojko

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : viši savetnik za normativne poslove

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Žorža Klemensoa 5/1, 11000 Beograd

E-mail adresa : gojko.bjelanovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0655852345

Broj i datum odluke : 740-09-656/2017-22 od 2018-04-11

Bjeletić (Božidar ) Biljana

Godina i mesto rođenja : 1962 . - Pančevo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Porodična medijacija

Adresa : Vuka Karadžića 6, 26000 Pančevo

E-mail adresa : advbbjeletic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641215941

Broj i datum odluke : 740-09-00572/2017-22 od 2018-01-25

Bjelić (Petar ) Zlata

Godina i mesto rođenja : 1963 . - Ruma

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Karađorđeva 25, Stara Pazova

E-mail adresa : bjelicz@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641224986

Broj i datum odluke : 740-09-01044/2018-22 od 2019-01-28

Bjelić (Zdravko ) Milica

Godina i mesto rođenja : 1973 . - Prijepolje

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : magistar ekonomskih nauka

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Simina 33, Beograd

E-mail adresa : mbjelic.finance@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0652402055

Broj i datum odluke : 740-09-00644/2020-22 od 2020-09-10

Bjelobaba (Dušan ) Mirjana

Godina i mesto rođenja : 1960 . - Jagodina

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Napredne veštine posredovanja – medijacije, rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova

Adresa : Kumodraška 388, 11000 Beograd

E-mail adresa : mirjana.bjelobaba@pks.rs

Broj mobilnog telefona : 0641597381

Broj i datum odluke : 740-09-00731/2015-22 od 2015-10-16

Bjelobaba (Nikola ) Radovan

Godina i mesto rođenja : 1955 . - Otočac, Hrvatska

Fakultet :

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : sudija

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mileve Marić Ajnštajn 28, Novi Beograd

E-mail adresa : rbjelobaba@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641237234

Broj i datum odluke : 740-09-00688/2019-22 od 2019-10-15

Blagojević (Milomir ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Aleksandrovac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Žarka Vukasovića - Pucara 17, 11000 Beograd

E-mail adresa : ivablagojevic@live.com

Broj mobilnog telefona : 063354955

Broj i datum odluke : 740-09-00374/2016-22 od 2016-08-15

Blagojević (Predrag ) Dušica

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Čačak

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Jelene Ćetković 1, 11000 Beograd

E-mail adresa : dusicablagojevic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0638138342

Broj i datum odluke : 740-09-278/2018-22 od 2018-07-31

Blagojević (Momir ) Snežana

Godina i mesto rođenja : 1957 . - Mladenovac

Fakultet :

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje : Profesor, direktor škole

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mihaila Pupina 29, Vlaška, Mladenovac

E-mail adresa : snezablagojevic57@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0628886488

Broj i datum odluke : 740-09-515/2019-22 od 2019-05-16

Blagojević (Negovan ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Pirot

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u privrednim sporovima,

Adresa : Srpskih vladara 104/11, Pirot

E-mail adresa : blagojevic.mara@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642929076

Broj i datum odluke : 740-09-00581/2019-22 od 2019-06-14

Blagojević (Risto ) Snežana

Godina i mesto rođenja : 1954 . - Pale, BiH

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Narodnih heroja 60, Beograd, Novi Beograd

E-mail adresa : blagojevic_snezana@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 066250915

Broj i datum odluke : 740-09-00651/2019-22 od 2019-09-23

Blagojević (Miloš ) LJiljana

Godina i mesto rođenja : 1962 . - Banja Luka

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Napredne veštine posredovanja – medijacije, rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova

Adresa : Radnička 56, 11000 Beograd

E-mail adresa : ljiljablagojevic62@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0653546313

Broj i datum odluke : 740-09-00169/2016-22 od 2016-04-08

Blagojević (Stevan ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Sremska 23, Beograd-Zemun

E-mail adresa : jelenallb@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648171600

Broj i datum odluke : 740-09-01287/2019-22 od 2019-12-24

Blagojević (Zoran ) Janko

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Kragujevac

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kosovska 23A, 34000 Kragujevac

E-mail adresa : janko88vs@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641949787

Broj i datum odluke : 740-09-00283/2017-22 od 2017-11-03

Blagojević (Rajko ) Zagorka

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Beograd

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani socijalni radnik - master pravnik

Zanimanje : diplomirani socijalni radnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - JP SLUŽBENI GLASNIK - Posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Ugrinovačka 130, 11000 Beograd

E-mail adresa : zagorkablagojevic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0621304999

Broj i datum odluke : 740-09-00537/2017-22 od 2017-12-13

Blagojević (Vasilije ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1969 . - Bosilegrad

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Radoja Dakića 53/35, 18000 Niš

E-mail adresa : advmarija@live.com

Broj mobilnog telefona : 066026286

Broj i datum odluke : 740-09-00007/2017-22 od 2017-03-15

Blagojević Kovačević (Milomir ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Aleksandrovac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : dipomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Luke Vojvodića 18E/14, Beograd-Rakovica

E-mail adresa : ivablagojevic@live.com

Broj mobilnog telefona : 063354955

Broj i datum odluke : 740-09-00816/2019-22 od 2019-10-15

Bobolkov (Dragan ) Dušan

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Studenička 58B/9, Niš

E-mail adresa : dusan.bobolkov@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0645051347

Broj i datum odluke : 740-09-00940/2019-22 od 2020-05-11

Bogdan-Ličen (Mane ) Milica

Godina i mesto rođenja : 1953 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Višnjina 5, 21208 Sremska Kamenica

E-mail adresa : milicabogdanlicen@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0631044285

Broj telefona : 021461305

Broj i datum odluke : 740-09-00139/2015-22 od 2015-04-15

Bogdanov (Borislav ) Milica

Godina i mesto rođenja : 1989 . - Vršac

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master andragog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Šesnaestog oktobra 23, Beograd

E-mail adresa : milica_bogdanov@yahoo.com

Broj telefona : 0644304329

Broj i datum odluke : 740-09-00684/2020-22 od 2020-08-21

Bogdanović (Vladislav ) Stevan

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Vranje

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Žička 28, Beograd

E-mail adresa : stevanbogdanovic1982@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062325010

Broj i datum odluke : 740-09-00676/2019-22 od 2019-07-10

Bogdanović (Vlastimir ) Slađana

Godina i mesto rođenja : 1962 . - Zaječar

Fakultet : Pravni fakultet u Kragujevcu Univerzitet „Svetozar Marković“ u Kragujevcu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Hajduk Veljkova 9, Zaječar

E-mail adresa : adv.sladja@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063485660

Broj i datum odluke : 740-09-01221/2019-22 od 2019-12-04

Bogdanović (Bogdan ) Ana

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Beograd

Fakultet : Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Diplomirani inženjer poljoprivrede

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Nedeljka Čabrinovića 64/6, 11000 Beograd

E-mail adresa : annabbogdanovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 06943043095

Broj i datum odluke : 740-09-00575/2016-22 od 2016-12-22

Bogdanović (Milomir ) Vedrana

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Doboj, BiH

Fakultet :

Zvanje : dplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Braničevska 9/2/12, Beograd

E-mail adresa : vedranaboganovic79@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0621451745

Broj i datum odluke : 740-09-00236/2020-22 od 2020-03-18

Bogdanović (Aleksandar ) Zoran

Godina i mesto rođenja : 1968 . - Zaječar

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Sremska 20/29, 18000 Niš

E-mail adresa : bogdanovic.zoran68@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063407984

Broj i datum odluke : 740-09-00191/2016-22 od 2016-08-15

Bogdanović (Dušanka ) Zoran

Godina i mesto rođenja : 1964 . - Bjelovar, Hrvatska

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Prištini

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bulevar Nemanjića 38A/3, Niš

E-mail adresa : zoran.bogdanovic1964@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0600384550

Broj i datum odluke : 740-09-01059/2020-22 od 2020-12-03

Bogdanović (Mašan ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1995 . - Zaječar

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Hajduk Veljkova 9/1/7, Zaječar

E-mail adresa : jbogdanovic202@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062296847

Broj i datum odluke : 740-09-00454/2021-22 od 2021-05-31

Bogdanović (Zoran ) Jasmina

Godina i mesto rođenja : 1970 . - Kosovska Mitrovica

Fakultet :

Zvanje : strukovni dizajner

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Majakovskog 3, Beograd

E-mail adresa : jb.medijator@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642612798

Broj i datum odluke : 740-09-00632/2021-22 od 2021-07-16

Bogić (Josip ) Marko

Godina i mesto rođenja : 1994 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Antifašističke borbe 17/2/15, Novi Beograd

E-mail adresa : bogicmarko33@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0653118425

Broj i datum odluke : 740-09-01127/2020-22 od 2020-12-30

Bogić (Petar ) Snežana

Godina i mesto rođenja : 1960 . - Skoplje, Republika Severna Makedonija

Fakultet :

Zvanje : strukovni menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Antifašističke borbe 17/2/15, Novi Beograd

E-mail adresa : sneza.bogi@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063598797

Broj i datum odluke : 740-09-01116/2020-22 od 2021-05-18

Božinović (LJubomir ) LJiljana

Godina i mesto rođenja : 1953 . - Kikinda

Fakultet : Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Venac bratstva i jedinstva 141, Subotica

E-mail adresa : bozinovic.ljiljana@mts.rs

Broj mobilnog telefona : 0637024859

Broj i datum odluke : 740-09-00595/2019-22 od 2019-06-13

Božinović (Dragomir ) Vesna

Godina i mesto rođenja : 1969 . - Zaječar

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Branka Radičevića 6/1/9, Knjaževac

E-mail adresa : bozinovic.vesna@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648908651

Broj i datum odluke : 740-09-00064/2021-11 od 2021-02-22

Božinović (Milorad ) Strahinja

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Svetozara Zorića 31, 11000 Beograd

E-mail adresa : strahinjabozinovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641195211

Broj i datum odluke : 740-09-00589/2021-22 od 2021-07-16

Božić (Rade ) Jasna

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Pančevo

Fakultet : Fakultet za državnu upravu i administraciju – Beograd, Megatrend Univerzitet

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vuka Karadžića 21, 26230 Omoljica

E-mail adresa : jasna.bozic@hotmail.com

Broj mobilnog telefona : 0652883355

Broj i datum odluke : 740-09-66/2017-22 od 2017-04-20

Božić (Danilo ) Mila

Godina i mesto rođenja : 1960 . - Ćuprija

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Prijezdina 18/7, Niš

E-mail adresa : mila.bozic@eknfak.ni.ac.rs

Broj mobilnog telefona : 0648096234

Broj i datum odluke : 740-09-00563/2018-22 od 2018-10-09

Božić (Pavle ) Đorđe

Godina i mesto rođenja : 1955 . - Belegiš

Fakultet : Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava, Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Ilije Birčanina 35/22, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : djordje.bozic@komora.net

Broj mobilnog telefona : 0605573956

Broj telefona : 0605573956

Broj i datum odluke : 740-09-00537/2015-22 od 2015-07-06

Božić (Dragan ) Sanja

Godina i mesto rođenja : 1993 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Momčila Čedića 46, Beograd, Čukarica

E-mail adresa : caki.bozic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0643203800

Broj i datum odluke : 740-09-00127/2020-22 od 2020-05-12

Božić (Radovan ) Andreja

Godina i mesto rođenja : 1950 . - Kragujevac

Fakultet : Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani mašinski inženjer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mileševska 29, 11000 Beograd

E-mail adresa : ailjbozic@gmail.com, partnerustecaju@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063449487

Broj i datum odluke : 740-09-01031/2015-22 od 2015-11-24

Božović (Stevo ) Dijana

Godina i mesto rođenja : 1976 . - Beograd, Zemun

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Jurija Gagarina 235/63, Beograd, Novi Beograd

E-mail adresa : diksi.bozovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063643063

Broj i datum odluke : 740-09-00658/2020-22 od 2020-08-11

Bojić (Dragoljub ) Dubravka

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Čačak

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bate Jankovića 40, 32000 Čačak

E-mail adresa : adv.dubravka.bojic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0659220757

Broj i datum odluke : 740-09-00138/2017-22 od 2017-05-31

Bojić (Milan ) Dejan

Godina i mesto rođenja : 1968 . - Požarevac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : advokat

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Topličina 14/276, Požarevac

E-mail adresa : dbojic68@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063223238

Broj i datum odluke : 740-09-00168/2021-22 od 2021-03-09

Bojković (Srđan ) Suzana

Godina i mesto rođenja : 1973 . - Hamilton, Ontario, Kanada

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master pravnik, iz uže radnopravne naučne oblasti

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dunavska 4, Pančevo

E-mail adresa : suzana.bojkovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063334748

Broj i datum odluke : 740-09-01291/2019-22 od 2019-12-24

Bojović (Dragan ) Stefan

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Dubrovačka 14, 11000 Beograd

E-mail adresa : stefan.bojovic@msa.iplaw.com

Broj mobilnog telefona : 0637420483

Broj i datum odluke : 740-09-00720/2018-22 od 2018-10-09

Bojović (LJubiša ) Olivera

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Kralja Aleksandra Obrenovića 40, Mladenovac

E-mail adresa : bojovicolivera@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0644333621

Broj i datum odluke : 740-09-01186/2020-22 od 2021-03-19

Borić (Božidar ) Suzana

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Vindeor, Kanada

Fakultet : Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

Zvanje : master inženjer industrijskog inženjerstva

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vlakča Nema ulice bb, Kragujevac

E-mail adresa : stefanisaska@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0605229466

Broj i datum odluke : 740-09-00568/2021-22 od 2021-07-16

Boro-Šopić (Vasilije ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Beograd

Fakultet : Fakultet za poslovne i finansijske studije Univerziteta za poslovne studije Banja Luka

Zvanje : magistar ekonomije

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dunavski kej 9/2/21, Beograd

E-mail adresa : bundevica80@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 069666444

Broj i datum odluke : 740-09-00364/2021-22 od 2021-04-15

Borovčanin (Dragiša ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Kruševac

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani politikolog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vojvode Vlahovića 43K/3, Beograd

E-mail adresa : jelenaborovcanin87@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642040711

Broj i datum odluke : 740-09-00990/2020-22 od 2020-11-17

Bosilj (Milana ) Nenad

Godina i mesto rođenja : 1986 . - Pančevo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vojvode Radomira Putnika 21, Pančevo

E-mail adresa : bosiljn@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0606300575

Broj i datum odluke : 740-09-00872/2020-22 od 2021-01-11

Botić (Vlada ) Nataša

Godina i mesto rođenja : 1973 . - Subotici

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Jovana Boškovića 2/2, Novi Sad

E-mail adresa : natasa.botic@mts.rs

Broj mobilnog telefona : 063552018

Broj i datum odluke : 740-09-00420/2020-22 od 2020-05-20

Bošković (Milutin ) Andreja

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Veselina Čajkanovića 25/12, 11000 Beograd

E-mail adresa : andreja.boskovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642851737

Broj i datum odluke : 740-09-00050/2015-22 od 2015-04-15

Bošković (Goran ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Prokuplje

Fakultet : Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Darinke Nestorović 13/18, Prokuplje

E-mail adresa : jeki_car@hotmail.com

Broj mobilnog telefona : 0643085270

Broj i datum odluke : 740-09-01014/2019-22 od 2019-11-04

Bošković (Petar ) Aneta

Godina i mesto rođenja : 1970 . - Prijepolje

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Pravni savetnik u Vojvođanskoj banci

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Parizanske avijacije 36, 11000 Beograd

E-mail adresa : adv.kanc.zs@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0611494655

Broj telefona : 0112280457

Broj i datum odluke : 740-09-00236/2016-22 od 2016-06-15

Bošković (Mitar ) Vasiljka

Godina i mesto rođenja : 1955 . - Cetinje

Fakultet : Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje : diplomirani ekonomista

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Marije Mage Magazinović 26, 31000 Užice

E-mail adresa : vasiljka.boskovic@open.telekom.rs

Broj mobilnog telefona : 0648155281

Broj i datum odluke : 740-09-00532/2017-22 od 2017-11-21

Brajdić (Miodrag ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1968 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Medijacija u stečajnom postupku i sporazumnom finansijskom restrukturiranju

Adresa : Jurija Gagarina 55/2, 11070 Novi Beograd

E-mail adresa : brajdicmaca@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641736490

Broj i datum odluke : 740-09-160/2018-22 od 2018-05-07

Brajković (Radenko ) Slavica

Godina i mesto rođenja : 1957 . - Podgorica, Crna Gora

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dr Ivana Ribara 128/7/29, Beograd

E-mail adresa : brajka57@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0653269170

Broj i datum odluke : 740-09-00834/2019-22 od 2019-09-02

Brankov-Čerevicki (Đorđe ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1964 . - Bečej

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Glavna 34, 21220 Bečej

E-mail adresa : jelena.brankov.cerevicki@becej.rs

Broj mobilnog telefona : 0648957057

Broj i datum odluke : 740-09-00085/2019-22 od 2016-05-22

Branković (Miomir ) Aleksandra

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Požarevac

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani socijalni radnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Napredne veštine posredovanja – medijacije, rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova

Adresa : Vladimira Rolovića 177, 11000 Beograd

E-mail adresa : alex.brankovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 069663073

Broj i datum odluke : 740-09-01200/2015-22 od 2016-01-11

Branković (Zoran ) Snežana

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Smederevska Palanka

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bulevar Kraljice Marije 2/G/26, Kragujevac

E-mail adresa : sneska85.kg@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0637756907

Broj i datum odluke : 740-09-00412/2020-22 od 2020-05-25

Branković (Živko ) LJubinka

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Darda, Hrvatska

Fakultet : Visoka škola modernog biznisa, Beograd

Zvanje : menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Milutina Milankovića 120G/3, Novi Beograd

E-mail adresa : mojaljuba1@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0603131353

Broj i datum odluke : 740-09-00749/2020-22 od 2020-09-15

Bratić (Alija ) Lejla

Godina i mesto rođenja : 1966 . - Loznica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : sudija

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dr Ivana Ribara 145, 11000 Beograd

E-mail adresa : lejlasbratic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0621674317

Broj i datum odluke : 740-09-573/2017-22 od 2018-04-13

Bratić (Tomislav ) Milica

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Beograd

Fakultet : Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Evropska 13/18, Novi Beograd

E-mail adresa : bratic.milica@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0655453297

Broj i datum odluke : 740-09-01172/2020-22 od 2021-01-12

Bratić Janković (Borislav ) Milena

Godina i mesto rođenja : 1976 . - Kladovo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vojvode Tankosića 40/18, 18000 Niš

E-mail adresa : office@bratic.org

Broj mobilnog telefona : 0638257813

Broj telefona : 018565888

Broj i datum odluke : 740-09-116/2018-22 od 2018-06-19

Bračika (Jadranka ) Mladen

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Sombor

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Beogradu - Posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Sonćanski put 69, Sombor

E-mail adresa : mbracika@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0658028380

Broj i datum odluke : 740-09-00647/2019-22 od 2019-08-08

Brzaković (Momčilo ) Ana

Godina i mesto rođenja : 1981 . - Kragujevac

Fakultet : Fakultet za menadžment – Zaječar, Megatrend Univerzitet

Zvanje : diplomirani menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Trening za trenere osnovne obuke za posrednike, CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Đenerala Terzibašića 33/2, Kragujevac

E-mail adresa : brzakovicka@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641998090

Broj i datum odluke : 740-09-0356/2019-22 od 2019-04-01

Brindza Brindza (Lajoš ) Beatriks Beatrix

Godina i mesto rođenja : 1971 . - Bačka Topola

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Samostalni stručni saradnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Napredne veštine posredovanja

Adresa : Ive Lole Ribara 2, 24300 Bačka Topola

E-mail adresa : brindzabea@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0621137007

Broj i datum odluke : 740-09-00391/2015-22 od 2015-04-15

Brkić (Nebojša ) Tatjana

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Livno, BiH

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : sekretar škole

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Sinđelićeva 100, Bečej

Broj i datum odluke : 740-09-00076/2019-22 od 2019-02-14

Brković (Radosav ) Dušica

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Gornji Milanovac

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kneza Aleksandra Karađorđevića 120/37, Gornji Milanovac

E-mail adresa : brkovic.dusica5@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0600488438

Broj i datum odluke : 740-09-00067/2019-22 od 2019-02-02

Brković Pepić (Ivan ) Slađana

Godina i mesto rođenja : 1978 . -

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Seljačkih buna 91/2/123, Novi Sad

E-mail adresa : brkovic.sladjana@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638663411

Broj i datum odluke : 740-09-00207/2020-22 od 2020-03-04

Brnjica (Zlatibor ) Dragana

Godina i mesto rođenja : 1976 . - Osijek

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Novosadska 308/1/7, 21235 Temerin

E-mail adresa : draganasarvas@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0691809976

Broj i datum odluke : 740-09-00263/2016-22 od 2016-08-15

Brocić (Živko ) Vasilija

Godina i mesto rođenja : 1966 . - Baljvine, BiH

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Fruškogorska 52, 22221 Laćarak

E-mail adresa : vasilija99@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648894506

Broj i datum odluke : 740-09-00445/2017-22 od 2017-09-26

Bubić (Vojislav ) Aleksandra

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Beograd

Fakultet : Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Diplomirani mašinski inženjer

Zanimanje : Mašinski inženjer (VI/1 SSS)

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima, Partneri za demokratske promene Srbija - Specijalizovana obuka posrednika - medijatora za posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Šabačka 13/1/2, 11000 Beograd

E-mail adresa : aleksandra.bubic@creditagricole.rs

Broj mobilnog telefona : 0653320060

Broj i datum odluke : 740-09-00044/2017-22 od 2017-04-04

Bubnjević Mitrović (Đorđe ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Braće Dronjak 7, Novi Sad

E-mail adresa : bux021@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 063470416

Broj i datum odluke : 740-09-00217/2021-22 od 2021-05-18

Budimir (Stanko ) Aleksandar

Godina i mesto rođenja : 1989 . - Beograd

Fakultet : Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Zvanje : magistar harmonike

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Novo naselje 1 deo 3A, Rušalj. Čukarica

E-mail adresa : a.budimir31@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0640512760

Broj i datum odluke : 740-09-00510/2020--22 od 2020-07-06

Budimirović Kićanović (Slobodan ) Ana

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Požarevac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Svetozara Markovića 33, Požarevac

E-mail adresa : medijatoranabkicanovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0600213897

Broj i datum odluke : 740-09-00744/2020-22 od 2020-09-14

Bukvić (Branko ) Branislava

Godina i mesto rođenja : 1966 . - Novi Sad

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : profesor srpske književnosti i jezika

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bele njive 31/1/110, Novi Sad

E-mail adresa : branislavabukvic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0631720751

Broj i datum odluke : 740-09-01039/2019-22 od 2020-01-21

Bukovala (Aleksandar ) Jovan

Godina i mesto rođenja : 1994 . - Beograd

Fakultet : Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

Zvanje : master menadžer - kultura i mediji

Zanimanje : istraživač

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Krušedolska 7, Beograd

E-mail adresa : jovica.wrachar@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0692430180

Broj i datum odluke : 740-09-1147/2019-22 od 2019-11-27

Bukumirović (Milan ) Ana

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : pravni savetnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Vojvode Vlahpvića 31I, 11000 Beograd

E-mail adresa : ana.bukumirovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648002227

Broj i datum odluke : 740-09-519/2018-22 od 2018-08-28

Bulajić (Dragan ) Milena

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Prokuplje

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Braće Roganovića 15, Prokuplje

E-mail adresa : milenabulajic84@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0628093402

Broj i datum odluke : 740-09-00953/2020-22 od 2020-11-12

Bulatović (Milovan ) Dušan

Godina i mesto rođenja : 1976 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Vojvode Milenka 30, 11000 Beograd

E-mail adresa : bulatovic@attorneyatlaw.rs

Broj mobilnog telefona : 0693622069

Broj i datum odluke : 740-09697/2017-22 od 2018-03-02

Bulatović (Milena ) Aneta

Godina i mesto rođenja : 1981 . - Beograd

Fakultet :

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Gvozdićeva 38/4, Beograd

E-mail adresa : abulatovic.medijacija@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0628734609

Broj i datum odluke : 740-09-00657/2020-22 od 2020-08-11

Bulić (Dragan ) Nikola

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Stanoja Bunuševca 20/42, Niš

E-mail adresa : office@advbulic.rs

Broj mobilnog telefona : 0637057913

Broj i datum odluke : 740-09-00563/2019-22 od 2019-05-31

Burić (Milan ) Aleksandar

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vizantijski bulevar 122/6, Niš

E-mail adresa : adv.buric@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0652670367

Broj i datum odluke : 740-09-00639/2019-22 od 2019-06-25

Burka Parčetić (Petar ) Irina

Godina i mesto rođenja : 1968 . - Sombor

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Stevana Semze 1, Sombor

E-mail adresa : irinaburkaparcetic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063468437

Broj i datum odluke : 740-09-00627/2019-22 od 2019-07-10

Burkić (Božidar ) Aleksandar

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Beograd

Fakultet : Fakultet za evropske pravno - političke studije Novi Sad Univerzitet Singidunum

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Trg Đorđa Stanojevića 11/4/2/12, 19300 Negotin

E-mail adresa : bsaic@open.telekom.rs

Broj mobilnog telefona : 0631036613

Broj i datum odluke : 740-09-699/2017-22 od 2018-05-07

Burlica (Savo ) Tanja

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Kruševac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vojvode Vlahovića 57/10, Beograd

E-mail adresa : tburlica@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063211567

Broj i datum odluke : 740-09-01316/2019-22 od 2020-01-13

Buhač (Rada ) Gordana

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Vunzidel, Nemačka SR

Fakultet : Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu ALFA Univerziteta Beograd

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bogdana Šuputa 81/12, Novi Sad

E-mail adresa : gobuhac@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0600267007

Broj i datum odluke : 740-09-00952/2019-22 od 2019-12-11

Vajagić (Vlado ) Aleksandar

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Ruma

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Vojvode Milenka 1/4/11, 11000 Beograd

E-mail adresa : a.vajagic@vajagiclaw.com

Broj mobilnog telefona : 063384693

Broj telefona : 0113620373

Broj i datum odluke : 740-09-00899/2018-22 od 2018-10-12

Vakula (Vukić ) Gordana

Godina i mesto rođenja : 1962 . - Sombor

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Travnička 19, Sombor

E-mail adresa : vakulagoca@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062726108

Broj i datum odluke : 740-09-00544/2019-22 od 2019-08-08

Valentić (Nikola ) Snežana

Godina i mesto rođenja : 1956 . - Loznica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Narodnih heroja 31/24, 11070 Novi Beograd

E-mail adresa : snezana.valentic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0637546595

Broj i datum odluke : 740-09-379/2018-22 od 2018-08-09

Valčić Stojković (Dimitrije ) LJiljana

Godina i mesto rođenja : 1982 . - 12.07.1982

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Branka Krsmanovića 25/17, Niš

E-mail adresa : ljiljanavalcic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 063428219

Broj i datum odluke : 740-09-00968/2020-22 od 2021-01-05

Vasilijević (Slobodan ) Slavica

Godina i mesto rođenja : 1965 . - Čačak

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kneza Aleksandra Karađorđevića 120/4/21, 32300 Gornji Milanovac

E-mail adresa : advokats.vasilijevic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0641763400

Broj i datum odluke : 740-09-00012/2017-22 od 2017-03-15

Vasilijević (Dušan ) Olga

Godina i mesto rođenja : 1969 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik;sprecijalista evropskog prava

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Vršnjačka medijacija, Nepoznato - Razvoj prakse i upravljanje predmetima u postupku posredovanja (case management), JP SLUŽBENI GLASNIK - Posredovanje u porodičnim sporovima

Adresa : Dr Ivana Ribara 146, 11000 Beograd

E-mail adresa : olga.vasilijevic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0638743095

Broj telefona : 0112159125

Broj i datum odluke : 740-09-00186/2016-22 od 2016-06-03

Vasiljević (Ostoja ) Dragana

Godina i mesto rođenja : 1965 . - Sarajevo, BiH

Fakultet : Pravni fakultet u Sarajevu Univerziteta u Sarajevu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Hajduk Veljkova 32/2/5, Kikinda

E-mail adresa : d.vasiljevic65@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0653339335

Broj i datum odluke : 740-09-00973/2018-22 od 2018-12-10

Vasiljević (Slavomir ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Kragujevac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Viši sudijski saradnik u Višem sudu

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kopaonička 48/20, 34000 Kragujevac

E-mail adresa : marijavasiljevic982@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642433810

Broj i datum odluke : 740-09-00605/2016-22 od 2016-12-22

Vasiljević (Željko ) Nevena

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Beograd

Fakultet : Fakultet za poslovno industrijski menadžment Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : diplomirani menadžer; master ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Milana Dedinca 6, 11000 Beograd

E-mail adresa : nevenavasiljevic90@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0605588425

Broj telefona : 0112503711

Broj i datum odluke : 740-09-6/2016-22 od 2016-02-17

Vasiljević (Milisav ) Dušan

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Užice

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Žarka Vuković-Pucara 7, 11000 Beograd

E-mail adresa : dusan@vasiljevic.rs

Broj mobilnog telefona : 0642023488

Broj i datum odluke : 740-09-585/2017-22 od 2018-02-28

Vasiljević (Milenko ) Predrag

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Foča

Fakultet : Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : Diplomirani menadžer u hotelijerstvu

Zanimanje : Diplomirani menadžer (VII/1 SSS)

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Stevana Mokranjca 12/6/, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : pr.vasiljevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642389367

Broj i datum odluke : 740-09-00005/2017-22 od 2017-03-17

Vasiljević (Dušan ) Vesna

Godina i mesto rođenja : 1964 . - Beograd

Fakultet : Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Matice srpske 63, Beograd

Broj mobilnog telefona : 062213457

Broj i datum odluke : 740-09-00366/2021-22 od 2021-04-15

Vasiljević (Milivoj ) Aleksandra

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Pančevo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Karađorđeva 29A/8, Pančevo

E-mail adresa : alexandravasiljevic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0694488545

Broj i datum odluke : 740-09-00562/2021-22 od 2021-07-16

Vasić (Čedomir ) Maja

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Pirot

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Podgorička 2, Pirot

E-mail adresa : maja.vasic@freezonepirot.com

Broj mobilnog telefona : 0631084852

Broj i datum odluke : 740-09-01327/2019-22 od 2020-01-13

Vasić (Nebojša ) Dragana

Godina i mesto rođenja : 1992 . - Sokolac, BiH

Fakultet : Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija Beograd

Zvanje : specijalista strukovni ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Slovenska 8, Surčin

E-mail adresa : dvasic2907@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0644235061

Broj i datum odluke : 740-09-00607/2019-22 od 2019-10-15

Vasić (Miroljub ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1976 . - Priština

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Nepoznato - Porodična medijacija, ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Dr Ivana Ribara 152, 11000 Beograd

E-mail adresa : marija.vasic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0644762145

Broj i datum odluke : 740-09-00198/2016-22 od 2016-06-03

Vasić (LJubica ) Gorica

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Subotica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dr Ivana Ribara 5/2/8, Novi Beograd

E-mail adresa : gorica.vasic@andjelkoviclegal.rs

Broj mobilnog telefona : 0642750320

Broj i datum odluke : 740-09-00923/2019-22 od 2019-09-30

Vasić (Zoran ) Andrijana

Godina i mesto rođenja : 1992 . - Leskovac

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani sociolog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vranjska-Bobište 35, Leskovac

E-mail adresa : andrijana.le.92@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0643904257

Broj i datum odluke : 740-09-00716/2019-22 od 2019-07-16

Vasić (Milan ) Matija

Godina i mesto rođenja : 1996 . - Užice

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani politikolog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Hadži - Đerina 13/4/9, Beograd

E-mail adresa : vasicmatija96@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062415612

Broj i datum odluke : 740-09-00751/2020-22 od 2020-09-15

Vasić (Miodrag ) LJubica

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Kragujevac

Fakultet : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : doktor nauka - filološke nauke

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Alekse Nenadovića 24/1/8, Beograd

E-mail adresa : vasic_ljubica@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0652424511

Broj i datum odluke : 740-09-00548/2021-22 od 2021-07-16

Vasović (Ilija ) Olivera

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Vrbas

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Đure Strugara 40, Kula

E-mail adresa : oliveravasovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0637148527

Broj i datum odluke : 740-09-00465/2019-22 od 2019-10-15

Vašaš Kuručev (Tibor ) Dijana

Godina i mesto rođenja : 1993 . - Zrenjanin

Fakultet : Univerzitet "Union - Nikola Tesla" u Beogradu – Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima

Zvanje : master menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Jug Bogdana 31, Zrenjanin

E-mail adresa : dijana.vasas@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641300422

Broj i datum odluke : 740-09-00667/2020-22 od 2020-09-04

Veber (Đorđe ) Milan

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Sonje Marinković 5/2/12, Novi Sad

E-mail adresa : advveber@eunet.rs

Broj telefona : 0216614921

Broj i datum odluke : 740-09-00554/2019-22 od 2019-05-31

Vekić (Milan ) Marko

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Bečej

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Rodoljuba Čolakovića 12/1/11, Novi Sad

E-mail adresa : vekic.marko85@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0600330045

Broj i datum odluke : 740-09-00483/2020-22 od 2020-08-12

Velimirović (Stojan ) Sanja

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Smederevo

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani filolog za književnost i srpski jezik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dr Đorđa Kovačevića 25/13, Lazarevac

E-mail adresa : sanjave77@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0645807302

Broj i datum odluke : 740-09-00672/2020-22 od 2020-08-17

Velicki (Slobodan ) Tamara

Godina i mesto rođenja : 2018 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Cara Dušana 7/6/30, Beograd

E-mail adresa : velicki.t@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641556085

Broj i datum odluke : 740-09-00895/2018-22 od 2018-10-29

Veličković (Gligorije ) Milica

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Leskovac

Fakultet : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Devet Jugovića 31, Bojnik

E-mail adresa : micakrstic87@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0649599474

Broj i datum odluke : 740-09-00706/2019-22 od 2019-07-10

Veličković (Filip ) Ivan

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Smederevo

Fakultet : Fakultet za poslovne studije – Beograd, Megatrend Univerzitet

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Maršala Tolbuhina 10, 11300 Smederevo

E-mail adresa : ivanvelickovici@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0605514449

Broj i datum odluke : 740-09-00413/2016-22 od 2017-03-10

Veličković (Radoslav ) Gordana

Godina i mesto rođenja : 1962 . - Kursumlija

Fakultet : Visoka škola za menadžment i biznis - strukovne studije Zaječar Megatrend univerziteta

Zvanje : strukovni menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Jadranska 8/6, 11300 Smederevo

E-mail adresa : gordanavelickovicgoga@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0631080800

Broj i datum odluke : 740-09-00414/2016-22 od 2017-03-10

Veljković (Žarko ) Grujica

Godina i mesto rođenja : 1963 . - Aleksinac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Prištini

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Omladinskih brigada 7, Aleksinac

E-mail adresa : grujica.srb@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0604182200

Broj i datum odluke : 740-09-00032/2020-22 od 2020-01-20

Veljković (Saša ) Miloš

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Bor

Fakultet : Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

Zvanje : Specijalista strukovni ekonomista

Zanimanje : poreski inspektor

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Jovana Jovanovića Zmaja 2, Bela Palanka

E-mail adresa : milos.veljkovic4@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0628817391

Broj i datum odluke : 740-09-483/2019-22 od 2019-05-13

Veljković (Miroslav ) LJiljana

Godina i mesto rođenja : 1964 . - Kragujevac

Fakultet : Fakultet političkih nauka u Zagrebu Univerziteta u Zagrebu

Zvanje : Diplomirani novinar

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dr ilije Kolovića 12, 34000 Kragujevac

E-mail adresa : ljilja_press@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0612146022

Broj i datum odluke : 740-09-00511/2016-22 od 2016-11-15

Veljković (Stanimir ) Miloš

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Niš

Fakultet : Fakultet za uslužni biznis Sremska Kamenica

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Pariske komune 9/7, Niš

E-mail adresa : milos.veljkovic1@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0646693858

Broj i datum odluke : 740-09-00747/2019-22 od 2019-11-08

Veljković (Branko ) Svetlana

Godina i mesto rođenja : 1959 . - Zaječar

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kozaračka 77, 19000 Zaječar

E-mail adresa : svetlana.veljkovic59@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062407001

Broj telefona : 019423435

Broj i datum odluke : 740-09-00348/2017-22 od 2017-11-06

Veljković (Slavko ) Ana

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Kragujevac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Stevana Dečanskog 3, Lapovo, Varošica

E-mail adresa : medijatoranaveljkovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0645020430

Broj i datum odluke : 740-09-00015/2021-22 od 2021-01-20

Veljović (Dragoljub ) Vlastimir

Godina i mesto rođenja : 1960 . - Užice

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Jug Bogdanova 31, Užice

E-mail adresa : vlasto.veljovic@duboko.rs

Broj mobilnog telefona : 0648387352

Broj i datum odluke : 740-09-00975/2019-22 od 2020-05-14

Vencl (Miroslav ) Vladimir

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Ruma

Fakultet : Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Luke Vojvodića 67, Beograd

E-mail adresa : vladimir.vencl@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0646588928

Broj i datum odluke : 740-09-00713/2020-22 od 2020-10-16

Vergaš (Nenad ) Dijana

Godina i mesto rođenja : 1994 . - Glina, Hrvatska

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Akademija za medijaciju i dijalog - Medijacija, pregovaranje i liderstvo - suočavanje sa kompleksnim problemima i ljudima

Adresa : Cerska 13, Novi Banovci, Stara Pazova

E-mail adresa : dijana.vergas@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062553096

Broj i datum odluke : 740-09-00137/2021-22 od 2021-02-22

Veselinović (Slobodan ) Žarica

Godina i mesto rođenja : 1955 . - Miljkovac

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Branka Krsmanovića 45/9, Niš

E-mail adresa : veselinoviczarica@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0601482614

Broj i datum odluke : 740-09-00009/2020-22 od 2020-01-17

Veselinović (Nebojša ) Aleksandar

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Pančevo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : 4. Oktobra 85, 26202 Glogonj, Pančevo

E-mail adresa : advokat.veselinovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0637502323; 0644940604

Broj telefona : 013332750

Broj i datum odluke : 740-09-00360/2016-22 od 2016-08-15

Veselinović (Stevan ) Goran

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Novi Sad

Fakultet : Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Izvršitelj

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dragana Stojanovića Sipa 11, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : izvrsitelj.veselinovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641478117

Broj i datum odluke : 740-09-01271/2015-22 od 2016-01-27

Veselinović (Milan ) Stevan

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Gnjilane

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Borova 3, Niš, Donja Vrežina

E-mail adresa : stevan.veselinovic@hotmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638995055

Broj i datum odluke : 740-09-00754/2020-22 od 2020-10-30

Veselinović (Veselin ) Bojana

Godina i mesto rođenja : 1989 . - Loznica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Luke Vojvodića 47, 11000 Beograd

E-mail adresa : bveselinovic@akt.rs

Broj mobilnog telefona : 0693331324

Broj telefona : 0114067601

Broj i datum odluke : 740-09-00503/2017-22 od 2017-12-13

Vesić (Boško ) Jasna

Godina i mesto rođenja : 1959 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Udruženje "Mreža medijatora MEM" - Upravljanje snagom uticaja, radi posvećivanja strana procesu medijacije

Adresa : Stjepana Filipovića 29, 11000 Beograd

E-mail adresa : jasnavesic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0607080988

Broj i datum odluke : 740-09-00187/2015-22 od 2015-04-15

Vesić (Milka ) Vesna

Godina i mesto rođenja : 1971 . - Beograd

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Braće Kovač 51, Beograd

E-mail adresa : vesicve@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0631205787

Broj i datum odluke : 740-09-338/2019-22 od 2019-03-28

Vešković (Nenad ) Savo

Godina i mesto rođenja : 1997 . - Prokuplje

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Miloša Obilića 168, Prokuplje

E-mail adresa : savovesko@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0637491075

Broj i datum odluke : 740-09-00980/2020-22 od 2020-11-17

Vignjević Đorđević (Lazar ) Nada

Godina i mesto rođenja : 1959 . - Pančevo

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : dr ekonomskih nauka

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Todora Dukina 50/12, 11000 Beograd

E-mail adresa : midass@orion.rs

Broj mobilnog telefona : 0644484642

Broj i datum odluke : 740-09-00741/2016-22 od 2017-02-17

Vidaković (Dragan ) Dragana

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Milutina Milankovića 130/133, Beograd

E-mail adresa : dragana_vidakovic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0642291133

Broj i datum odluke : 740-09-00218/2019-22 od 2019-05-21

Vidaković (Marko ) Dragana

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Vinkovci, Hrvatska

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dr. Svetislava Kasapinovića 4,7,1, Novi Sad

E-mail adresa : dragana1604@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638288616

Broj i datum odluke : 740-09-00798/2020-22 od 2020-09-29

Vidaković (Bogdan ) Tomislav

Godina i mesto rođenja : 1971 . - Beograd

Fakultet :

Zvanje : ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Belog bagrema 3, Beograd

E-mail adresa : tomivid@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0646155906

Broj i datum odluke : 740-09-00967/2020-22 od 2020-12-02

Vidanović (Ranko ) Dragan

Godina i mesto rođenja : 1958 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Milutina Milankovića 62/34, Novi Beograd

Broj i datum odluke : 740-09-00042/2019-22 od 2019-02-07

Vidačić (Milivoje ) Petar

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Mostar, BIH

Fakultet :

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Javni izvršitelj

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Napredne veštine pregovaranja u privredi, JP SLUŽBENI GLASNIK - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Atanasija Pulje 8/3/7, 11000 Beograd

E-mail adresa : petarvidacic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062235465

Broj i datum odluke : 740-09-00219/2018-22 od 2018-05-08

Videnović (Ivica ) LJubica

Godina i mesto rođenja : 1989 . - Knjaževac

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Medijacija u stečajnom postupku i sporazumnom finansijskom restrukturiranju, CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Dragoljuba Jankovića 3, Knjaževac

E-mail adresa : ljubicavidenovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0611105457

Broj i datum odluke : 740-09-439/2018-22 od 2018-07-18

Videnović (Petar ) Dragoslav

Godina i mesto rođenja : 1953 . - Zaječar

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Makedonska 6, Zaječar

E-mail adresa : dragoslavvidenovic23@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063409756

Broj i datum odluke : 740-09-502/2018-22 od 2018-07-26

Videnović (Zvonimir ) Maja

Godina i mesto rođenja : 1973 . - Zaječar

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Sekretar škole

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Istarska 21, Zaječar

E-mail adresa : majaazdaja73@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063737129

Broj i datum odluke : 740-09-511/2018-22 od 2018-08-29

Videnović (Dragomir ) Snežana

Godina i mesto rođenja : 1966 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kosovska 15, 11000 Beograd

E-mail adresa : coach@uplife.rs

Broj mobilnog telefona : 063230577

Broj i datum odluke : 740-09-00358/2017-22 od 2017-07-24

Vidić (Slavko ) Aleksandra

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Slavonski Brod, Hrvatska

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kornelija Stankovića 39/23, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : aleksandravidic88@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0640098636

Broj i datum odluke : 740-09-00456/2018-22 od 2018-10-30

Vidović (Jozo ) Stanislava

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Bečej

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : Diplomirani psiholog; specijalista za porodičnu medijaciju

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Porodična medijacija, Nepoznato - Trener iz oblasti prevencije konflikta i vršnjačke medijacije, Nepoznato - Prevencija konflikata i vršnjačka medijacija, PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Dubrovačka 26/29, 11000 Beograd

E-mail adresa : gizstasa@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641250048

Broj i datum odluke : 740-09-00102/2015-22 od 2015-04-15

Vidović (Branko ) Đorđe

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Mrkonjić grad, BiH

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Todora Toze Jovanovića 19, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : djordjevidovic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0637441492

Broj i datum odluke : 740-09-00878/2018-22 od 2018-11-27

Vidojević (Sreten ) Nevenka

Godina i mesto rođenja : 1970 . - Gornji Milanovac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vojvode Stevana Sinđelića 40/3, Gornji Milanovac

E-mail adresa : adv.n.vidojevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648526258

Broj i datum odluke : 740-09-00534/2019-22 od 2019-05-27

Vilić (Milan ) Vida

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Zetska 6, 18000 Niš

E-mail adresa : vila979@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0668160299

Broj i datum odluke : 740-09-00247/2016-22 od 2016-05-19

Vilotić (Dobrisav ) Julijana

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Strahinjića Bana 56/11, Beograd

E-mail adresa : julijanavilotic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063502779

Broj i datum odluke : 740-09-00048/2019-22 od 2019-02-07

Vickov (Aleksandar ) Viktor

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Beograd

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani politikolog za međunarodne poslove

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu

Adresa : Slanački put 121 J, 11000 Beograd

E-mail adresa : vickov15@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0628617937

Broj i datum odluke : 740-09-00957/2015-22 od 2015-09-28

Vlašić (Marija ) Milan

Godina i mesto rođenja : 1964 . - Tatar Varoš, Republika Hrvatska

Fakultet : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje : diplomirani ekonomista

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Kej oslobođenja 13d, 11000 Beograd

E-mail adresa : milan@bre.rs

Broj mobilnog telefona : 062494432

Broj i datum odluke : 740-09-00430/2017-22 od 2017-10-19

Vlašić (Lavrentije ) Miodrag

Godina i mesto rođenja : 1953 . - Ostojicevo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Toplice Milana 8, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : miodragvlasicns@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063397421

Broj telefona : 021426230

Broj i datum odluke : 740-09-00487/2019-22 od 2019-07-09

Vojvodić Vidanović (Đuro ) Jasmina

Godina i mesto rođenja : 1957 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Milutina Milankovića 62/34, Beograd

E-mail adresa : jasmina.vidanovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0652799040

Broj i datum odluke : 740-09-00721/2019-22 od 2019-07-16

Vojinović (Slavko ) Jasmina

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Paraćin

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Majora Marka 53, Paraćin

E-mail adresa : julija.yas.vojonovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0659142824

Broj i datum odluke : 740-09-00412/2019-22 od 2019-04-22

Vojinović (Zoran ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Aleksinac

Fakultet : Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac

Zvanje : specijalista strukovni vaspitač

Zanimanje : vaspitač

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : 7. Novembra 3, Aleksinac

E-mail adresa : marica988@hotmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642113631

Broj i datum odluke : 740-09-00994/2019-22 od 2019-05-12

Vojinović (Miodrag ) Momčilo

Godina i mesto rođenja : 1958 . -

Fakultet : Centar visokih vojnih škola JNA "Maršal Tito", Vojna akademija kopnene vojske

Zvanje :

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bojana Stupice 14A, 11000 Beograd

E-mail adresa : mvojinovic@medijacija.rs

Broj mobilnog telefona : 063445013

Broj i datum odluke : 740-09-00168/2016-22 od 2016-06-15

Vojić (Zoran ) Miroslava

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Porodična medijacija, Nepoznato - Napredne veštine posredovanja

Adresa : Karađorđeva 6, 11000 Beograd

E-mail adresa : mvojic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638050555

Broj i datum odluke : 740-09-00601/2015-22 od 2015-08-20

Vojnović (Pavao ) Mile

Godina i mesto rođenja : 1960 . - Donji Žirovac, R Hrvatska

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bogdana Žerajića 15/30, 11000 Rakovica

E-mail adresa : mile.vojnovic@nbs.rs

Broj mobilnog telefona : 0641109958

Broj i datum odluke : 740-09-652/2017-22 od 2018-03-26

Vraneš (Branko ) Mile

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Sombor

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : sudijski pomoćnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mite Cenića 51, Sombor

E-mail adresa : vranesmile@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642644557

Broj i datum odluke : 740-09-200/2018-22 od 2018-06-15

Vranić (Ilija ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Sombor

Fakultet :

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Ujedinjenih nacija 58, Sombor

E-mail adresa : ivana.vranic@dunav.com

Broj mobilnog telefona : 0642220402

Broj i datum odluke : 740-09-00583/2019-22 od 2019-06-14

Vranić (Živorad ) Jasmina

Godina i mesto rođenja : 1962 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Vojvode Vlahovića 49g, Beograd

E-mail adresa : jasmina.vranic@parking-servis.co.rs

Broj mobilnog telefona : 0648141530

Broj i datum odluke : 740-09-223/2018-22 od 2018-06-15

Vujanović (Slobodan ) Bojana

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Smederevska Palanka

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Ustanička 163/5, 11000 Beograd

E-mail adresa : bojanamirk@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0658961696

Broj i datum odluke : 740-09-00018/2017-22 od 2017-06-16

Vujačić (Miodrag ) Katarina

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Beograd

Fakultet :

Zvanje : marketing menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bjelovarska 11, Beograd

E-mail adresa : katarinavujacic7@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0628007707

Broj i datum odluke : 740-09-00533/2020-22 od 2020-07-10

Vujičić (Tomislav ) Jovan

Godina i mesto rođenja : 1958 . - Sombor

Fakultet : Fakultet za menadžment Univerziteta primenjenih nauka Megatrend

Zvanje : diplomirani ekonomista u izvršnom upravljanju

Zanimanje : generalni sekretar Privredne komore Vojvodine

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Beogradu - Napredne veštine posredovanja - posredovanje između žrtve (oštećenog) i prestupnika (učinioca)

Adresa : Mite Kalića 29, Novi Sad

E-mail adresa : jovan.vujicic@pkv.rs

Broj mobilnog telefona : 063577710

Broj i datum odluke : 740-09-00549/2018-22 od 2018-10-03

Vujović (Danča ) Nikola

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Triše Kaclerovića 12/2/12, Beograd

E-mail adresa : nikolavujovicd@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641818613

Broj i datum odluke : 740-09-00176/2021-22 od 2021-03-15

Vukanović (Zdravko ) Sofija

Godina i mesto rođenja : 1959 . - Beograd

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje : diplomirani ekonomista

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Karađorđeva 69, 11000 Beograd

E-mail adresa : sofija.vukanovic@lukabeograd.com

Broj mobilnog telefona : 063319273

Broj i datum odluke : cen od 2017-11-16

Vukić (Stojan ) Gavro

Godina i mesto rođenja : -0001 . - Ravni Topolovac

Fakultet : Fakultet narodne odbrane Univerziteta u Beogradu

Zvanje : profesor narodne odbrane

Zanimanje : Oficir

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Medakovićeva 101, 11000 Beograd

E-mail adresa : gavrovukic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648333239

Broj i datum odluke : 740-09-00526/2015-22 od 2018-09-10

Vuković (Marko ) Vuk

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Nova 109 39, 11000 Beograd

E-mail adresa : vuk.vukovic@outlook.com

Broj mobilnog telefona : 0628950759

Broj i datum odluke : 740-09-01213/2015-22 od 2016-05-19

Vuković (Iso ) LJiljana

Godina i mesto rođenja : 1965 . - Bjelkovac, Hrvatska

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : sudija

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Ustanička 67/16, 11000 Beograd

E-mail adresa : ljiljana.g.vukovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0631533365

Broj i datum odluke : 740-09-571/2017-22 od 2018-05-11

Vuković (Nikola ) Nenad

Godina i mesto rođenja : 1959 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Šumatovačka 51, Beograd

E-mail adresa : kancvukovicandco@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0603612961

Broj i datum odluke : 740-09-00596/2019-22 od 2019-06-14

Vuković (Miloš ) Dušan

Godina i mesto rođenja : 1957 . - Beograd

Fakultet :

Zvanje : diplomirani intenacionalni menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Repiška 13, Beograd

E-mail adresa : dusan.vukovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0659560282

Broj i datum odluke : 740-09-455/2019-22 od 2019-05-07

Vuković (Mirko ) Dunja

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Mihaila Šolohova 46/2, Beograd-Borča

E-mail adresa : martadunja@hotmail.com

Broj mobilnog telefona : 0654933860

Broj i datum odluke : 740-09-00364/2018-22 od 2018-06-11

Vuković (Dragan ) Dragiša

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Bijelo Polje

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Vojvođankska 148B, 31000 Užice

E-mail adresa : d.vukovic.ue@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0600169556

Broj i datum odluke : 740-09-00002/2017-22 od 2017-03-15

Vuković (Žarko ) Nenad

Godina i mesto rođenja : 1966 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Prote Mateje 42, 11000 Beograd

E-mail adresa : nenad.zvukovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641140888

Broj i datum odluke : 740-09-00325/2017-22 od 2017-07-24

Vuković (Dragan ) Goran

Godina i mesto rođenja : 1986 . - Beograd

Fakultet : Fakultet za poslovne studije – Beograd, Megatrend Univerzitet

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bulevar Patrijarha Pavla 9, Beograd

E-mail adresa : vukovicgoran1986@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642985379

Broj i datum odluke : 740-09-00534/2020-22 od 2020-07-10

Vuković (Vladislav ) Nina

Godina i mesto rođenja : 1991 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Požarevačka 10/4/18, Beograd

E-mail adresa : ninavukovic.legal@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0606056502

Broj i datum odluke : 74009-00535/2020-22 od 2020-07-27

Vuković (Mira ) Marina

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Pančevo

Fakultet : Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet u Valjevu

Zvanje : diplomirani ekonomista - menadžer za osiguranje

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kikindska 5/25, Pančevo

E-mail adresa : maryna.stojanovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0654442299

Broj i datum odluke : 740-09-00599/2020-221 od 2020-08-31

Vuković (Božo ) Božena

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Pakrac

Fakultet : Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija - VISAN, Beograd

Zvanje : strukovna medicinska sestra

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Aranđelovačka 21, Subotica

E-mail adresa : vizijamvp@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641438394

Broj i datum odluke : 740-09-00616/2021-22 od 2021-07-16

Vuković (Pero ) Mladen

Godina i mesto rođenja : 1966 . - Derventa, BiH

Fakultet :

Zvanje : diplomirani inženjer mašinstva

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Aranđelovačka 21, Subotica

E-mail adresa : vizijamvp@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641438394

Broj i datum odluke : 740-09-00617/2021-22 od 2021-07-16

Vuković Simić (Dragan ) LJiljana

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Senta

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Creska 13a, 24413 Palic

E-mail adresa : ombudsman@subotica.rs

Broj mobilnog telefona : 0695414210

Broj telefona : 024626740

Broj i datum odluke : 740-09-00358/2016-22 od 2016-10-17

Vukojičić (Branko ) Valentina

Godina i mesto rođenja : 1967 . - Beograd

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : master pedagog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Nema ulice` bb, Jovanja, Valjevo

E-mail adresa : valentinavukojicic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0605600808

Broj i datum odluke : 740-09-00496/2021-22 od 2021-06-10

Vukotić (Slobodan ) Milica

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Beograd

Fakultet :

Zvanje : diplomirani socijalni radnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Majke Jevrosime 2A/4/10, Beograd

E-mail adresa : milica.vukotic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0654284766

Broj i datum odluke : 740-09-00505/2019-22 od 2019-07-16

Vuksanović (Vasil ) Vecka

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Makedonija

Fakultet :

Zvanje : diplomirani inženjer poljoprivrede

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Teodora Češljara 5, Beograd

E-mail adresa : zakirska@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0654557456

Broj i datum odluke : 740-09-00259/2020-22 od 2020-03-24

Vuksanović (Mladen ) Milan

Godina i mesto rođenja : 1977 . - 09.08.1977

Fakultet : Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Zvanje : profesor fizičke kulture

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Sestara Bukumirović 61, Beograd

E-mail adresa : smvuksa@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641758679

Broj i datum odluke : 740-09-00291/2020-22 od 2020-04-03

Vuksanović (Mladen ) Dragan

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Beograd

Fakultet :

Zvanje : diplomirani inženjer mašinstva

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Višnjički venac 21, Beograd

E-mail adresa : dr.vuksanovicbg@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641990977

Broj i datum odluke : 740-09-00273/2020-22 od 2020-03-23

Vuksanović (LJubiša ) Nikola

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Beograd

Fakultet : Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Teodora Češljara 5, Beograd

E-mail adresa : nikolavuks@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0641231650

Broj i datum odluke : 740-09-00290/2020-22 od 2020-03-27

Vukša (Petar ) Jasmina

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Subotica

Fakultet : Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

Zvanje : specijalista farmacije

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Sivački put 41, Subotica

E-mail adresa : vuksaj@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0642637079

Broj i datum odluke : 740-09-00789/2021-22 od 2021-07-26

Vulević (Milovan ) Predrag

Godina i mesto rođenja : 1969 . - Peć

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Slanački put 78v, Beograd

E-mail adresa : predragvulevic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 063316906

Broj i datum odluke : 740-09-00003/2020-22 od 2020-01-13

Vuletić (Jezdimir ) Rada

Godina i mesto rođenja : 1958 . - Valjevo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : sudija

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Prešernova 41, Valjevo

E-mail adresa : rada.vuletic@va.pr.sud.rs

Broj telefona : 014294205

Broj i datum odluke : 740-09-00505/2018-22 od 2018-10-12

Vuletić (Milovan ) Kata

Godina i mesto rođenja : 1964 . - Bečej

Fakultet : Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : profesor fizike

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Trening za trenere osnovne obuke za posrednike

Adresa : Velemajstora Bore Kostića 6, Beograd

E-mail adresa : katavkatav@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0693016006

Broj i datum odluke : 740-09-00459/2019-22 od 2019-06-20

Vuletić (Dragomir ) Nenad

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Subotica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Trg Cara Jovana Nenada 3/10, Subotica

E-mail adresa : nenad@advvuletic.rs

Broj mobilnog telefona : 0641507182

Broj i datum odluke : 740-09-00970/2019-22 od 2019-11-19

Vulović (Radoje ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1981 . - Pljevlja, Crna Gora

Fakultet :

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Ilije Stojadinovića 18/1, Beograd

E-mail adresa : ivanavulovic1981@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0611686015

Broj i datum odluke : 740-09-00308/2019-22 od 2019-03-28

Vulović (Radoje ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1981 . - Pljevlja, Crna Gora

Fakultet :

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Ilije Stojadinovića 18/1, Beograd

E-mail adresa : ivanavulovic1981@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0611686015

Broj i datum odluke : 740-09-00308/2019-22 od 2019-03-28

Vulović (Srbislav ) Željko

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Kraljevo

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : LJubomira Stojanovića 36/3/28, Beograd

E-mail adresa : vulovic.zeljko@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0641401000

Broj i datum odluke : 740-09-00243/2020-22 od 2020-03-09

Vulović (Radoslav ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1981 . - Senta

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Veselina Masleše 42/3/12, Novi Sad

E-mail adresa : zrnicmarija34@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063665810

Broj i datum odluke : 740-09-00493/2020-22 od 2020-06-22

Vučetić Pršić (Dragan ) Mira

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Đorđa Stanojevića 9G/12/45, Beograd, Novi Beograd

E-mail adresa : mira.vucetic.prsic@lp.rs

Broj mobilnog telefona : 063498777

Broj i datum odluke : 740-09-01277/2019-22 od 2019-12-18

Vučinić (Vukoman ) Višnja

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Sombor

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Sudijski pomoćnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u privrednim sporovima, CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Gruje Dedića 16/9, Sombor

E-mail adresa : visnjavucinic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0631079779

Broj telefona : 0216335221; 025441068

Broj i datum odluke : 740-09-00324/2016-22 od 2016-08-16

Vučićević (Radomir ) Dragana

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Kragujevac

Fakultet : Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

Zvanje : diplomirani inženjer elektronike za industrijsku energetiku

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Steve Knićanina 1/1, Kragujevac

E-mail adresa : dv1174@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641828641

Broj i datum odluke : 740-09-00512/2019-22 od 2019-10-10

Vučković (Jovica ) Suzana

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima, PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Porodična medijacija

Adresa : Sinđelićev Trg 14, 18000 Niš

E-mail adresa : advokatsuzanavuckovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 069777507

Broj i datum odluke : 740-09-147/2018-22 od 2018-04-17

Vučković (Todor ) Bratislav

Godina i mesto rođenja : 1960 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Svetopreobraženska 18, 18000 Niš

E-mail adresa : bata1vuckovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063460760

Broj i datum odluke : 740-09-50/2018-22 od 2018-04-11

Vučković (Đuro ) Brankica

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Sombor

Fakultet : Fakultet za poslovne studije – Beograd, Megatrend Univerzitet

Zvanje : master ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Hajduk Veljka 61, Kljajićevo, Sombor

E-mail adresa : brankica.perencevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0600210097

Broj i datum odluke : 740-09-00192/2020-22 od 2020-03-31

Vučković (Miroljub ) Branko

Godina i mesto rođenja : 1972 . - 24.05.1972

Fakultet : Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani inženjer organizacionih nauka

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Nedeljka Gvozdenovića 8, Novi Beograd

E-mail adresa : BRANKO.VUCKOVIC72@GMAIL.COM

Broj mobilnog telefona : 0694901800

Broj i datum odluke : 740-09-00117/2021-22 od 2021-02-23

Vučković Kićanović (Petar ) Olga

Godina i mesto rođenja : 1955 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : direktor Agencije za konsalting Fides Beograd

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Unapređenje socijalnog dijaloga, Nepoznato - Napredne veštine posredovanja – medijacije, rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, Nepoznato - Trening za trenere osnovne obuke za posrednike

Adresa : Knez Miletina 18, 11000 Beograd

E-mail adresa : lolakicanovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063229660

Broj telefona : 0113221205

Broj i datum odluke : 740-09-00348/2015-22 od 2015-04-15

Gavović (Slobodan ) Kruna

Godina i mesto rođenja : 1989 . - Kruševac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Maksima Gorkog 73/6/27, 11000 Beograd

E-mail adresa : kruna@gavovic.com

Broj mobilnog telefona : 069692055

Broj i datum odluke : 740-09-00762/2015-22 od 2015-09-09

Gavran (Dušan ) Petar

Godina i mesto rođenja : 1997 . - Sarajevo, BiH

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Poručnika Spasića I Mašere 104/2/11, Beograd, Čukarica

E-mail adresa : gavran.p@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0645170052

Broj i datum odluke : 740-09-00128/2021-22 od 2021-02-23

Gavrančić (Velibor ) Vanja

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Senta

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Beogradski kej 41/18/74, Novi Sad

E-mail adresa : vanjagavrancic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0649364496

Broj i datum odluke : 740-09-01325/2019-22 od 2020-01-17

Gavrilović (Miroslav ) Nemanja

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bulevar oslobođenja 28, Novi Sad

E-mail adresa : gavrilovic@lawyers.rs

Broj mobilnog telefona : 0638353483

Broj i datum odluke : 740-09-00957/2018-22 od 2019-05-21

Gavrić (Miloje ) Irena

Godina i mesto rođenja : 1995 . - Beograd

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani psiholog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mrakovačka 46/4, Beograd, Rakovica

E-mail adresa : irenagavric95@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0637533359

Broj i datum odluke : 740-09-00446/2019-22 od 2019-05-07

Gavrić (Milan ) Dragica

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Šabac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kralja Patra 10/35, Beograd

E-mail adresa : gavricdada@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0607588558

Broj i datum odluke : 740-09-00886/2020-22 od 2020-11-16

Gavrić Čukvas (Luka ) Slavenka

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Tuzla

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik; master evropske studije

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Valentina Vodnika 23, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : gavricslavenka@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 062202785

Broj telefona : 0214723420

Broj i datum odluke : 740-09-00220/2015-22 od 2015-04-15

Gagić (Vukosav ) Mariola

Godina i mesto rođenja : 1969 . - Svrljig

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Momčila Miloševića 5, Svrljig

E-mail adresa : mariola.gagic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062245743

Broj i datum odluke : 740-09-01177/2019-22 od 2019-11-27

Gažova (Zlatko ) Aleksandra

Godina i mesto rođenja : 1994 . - Novi Sad

Fakultet :

Zvanje : menadžer bezbednosti

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Sladkovičova 3/3, Bački Petrovac

E-mail adresa : aleksandra.gazova@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0629643918

Broj i datum odluke : 740-09-01165/2020-22 od 2021-01-26

Gajić (LJubiša ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1976 . - Zvornik, BiH

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Kiridžijska 3, Sremčica

E-mail adresa : minevraus@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0644141802

Broj i datum odluke : 740-09-00088/2020-22 od 2020-05-11

Gajić (Goran ) Nikola

Godina i mesto rođenja : 1996 . - Šabac

Fakultet :

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Valjevskog partizanskog odreda 49, Jelenča, Šabac

E-mail adresa : gnikola2021@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0616456125

Broj i datum odluke : 740-09-00559/2021-22 od 2021-07-16

Galin Ćertić (Stevo ) Rajka

Godina i mesto rođenja : 1959 . - Drvar

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Bul. Kralja Aleksandra 101, 11000 Beograd

E-mail adresa : galinrajka@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0653028724

Broj i datum odluke : 740-09-00326/2016-22 od 2016-08-15

Gardžić (Milivoje ) Dejan

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Smederevska Palanka

Fakultet : Fakultet za poslovne studije i pravo Univerzitet Union - Nikola Tesla u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Gavrila Principa 36/6, Kragujevac

E-mail adresa : dejan.gardzic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0644233434

Broj i datum odluke : 740-09-00299/2021-22 od 2021-04-14

Gardžić (Milan ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Čačak

Fakultet : Fakultet za poslovne studije i pravo Univerzitet Union - Nikola Tesla u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Gavrila Principa 36/6, Kragujevac

E-mail adresa : marija.gardzic82@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0604132513

Broj i datum odluke : 740-09-00555/2021-22 od 2021-07-16

Gačić (Sreten ) Nevena

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Gornji Milanovac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Nema ulice bb, Berišići, Gornji Milanovac

E-mail adresa : nevgacic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0621919826

Broj i datum odluke : 740-09-936/2018-22 od 2018-11-20

Gadža (Obrad ) Nikolina

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Trebinje, BIH

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Obalskih radnika 4G/4, 11000 Beograd

E-mail adresa : n.gadza@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0644742966

Broj i datum odluke : 740-09-00649/2017-22 od 2018-01-25

Gašić (Zoran ) Sara

Godina i mesto rođenja : 1995 . - Beograd

Fakultet : Fakultet za medije i komunikacije - Beograd Univerziteta Singidunum

Zvanje : diplomirani psiholog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : LJeška 2, Beograd

E-mail adresa : sara.zgasic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0606767768

Broj i datum odluke : 740-09-00545/2020-22 od 2020-07-14

Georgijević (Duško ) Radovan

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Beograd

Fakultet : Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

Zvanje : master fizikohemičar

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Ratka Mitrovića 100/12, Beograd, Čukarica

E-mail adresa : radovan.georgijevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 066150506

Broj i datum odluke : 740-09-00645/2020-22 od 2020-08-11

Gigić (Jovica ) Marko

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Beograd

Fakultet : Fakultet za menadžment Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Antifašističke borbe 61, 11000 Beograd

E-mail adresa : lawgigic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0637055198

Broj i datum odluke : 740-09-01209/2015-22 od 2016-01-11

Girić (Stojan ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Masarikov trg 9, Leskovac

E-mail adresa : marijagiric1@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0628071142

Broj i datum odluke : 740-09-00663/2019-22 od 2019-07-04

Glavardanov (Žarko ) Kristina

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Privredna komora Srbije - Sporazumno finansijsko restrukturiranje, PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Laze Kostića 15/33, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : kristina.glavardanov@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642522441

Broj i datum odluke : 740-09-00541/2018-22 od 2018-10-01

Glavič (Rdojka ) Mirjana

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Pančevo

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Sinđelićeva 50, Pančevo

E-mail adresa : mirjana.glavic@eps.rs

Broj mobilnog telefona : 0648372670

Broj i datum odluke : 740-09-00827/2019-22 od 2019-08-27

Gladović (Vojislasv ) Vladislav

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Beograd

Fakultet : Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu ALFA Univerziteta Beograd

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Ilije Garašanina 29, Beograd

E-mail adresa : vladagladovic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0638535316

Broj i datum odluke : 740-09-225/2018-22 od 2018-06-15

Gligorijević (Đorđe ) Saša

Godina i mesto rođenja : 1964 . - Leskovac

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Janka Veselinovića 3/24, Leskovac

E-mail adresa : gligorijevicscomp@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063201419

Broj i datum odluke : 740-09-00791/2019-22 od 2019-08-26

Gligorijević (Dragoslav ) Miloš

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima, PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Glamočka 16, 18000 Niš

E-mail adresa : advokatmgligorijevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641295957

Broj i datum odluke : 740-09-00290/2017-22 od 2017-08-16

Gligorić (Milovan ) Slađana

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Beograd

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master politikolog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Napredne veštine posredovanja – medijacije, rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, Nepoznato - Kolektivno pregovaranje

Adresa : Svetog Klimenta 34, 11000 Beograd

E-mail adresa : g.sladja@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 066135469

Broj i datum odluke : 740-09-00029/2016-22 od 2016-02-17

Gligorić (Predrag ) Srđan

Godina i mesto rođenja : 1971 . - Bečej

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Nepoznato - Porodična medijacija, Nepoznato - Napredne veštine posredovanja

Adresa : Gerberovih 24, 21220 Bečej

E-mail adresa : srdjan.gligoric.skale@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063549141

Broj i datum odluke : 740-09-00725/2018-22 od 2018-10-03

Gogić Mitić (Rade ) Anka

Godina i mesto rođenja : 1959 . - Požarevac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Napredne veštine posredovanja

Adresa : Stanoja Glavaša 8, 12000 Požarevac

E-mail adresa : ankagogicmitic@ptt.rs

Broj mobilnog telefona : 0652142433

Broj telefona : 012214243

Broj i datum odluke : 740-09-00177/2016-22 od 2016-04-08

Gojaković (Milisav ) Malina

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Prijepolje

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu, Nepoznato - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Preševska 16/2/10, 11000 Beograd

E-mail adresa : m.gojakovic@milovanovic.rs

Broj mobilnog telefona : 0604066008

Broj i datum odluke : 740-09-00448/2015-22 od 2015-05-29

Gojković (Milorad ) Vesna

Godina i mesto rođenja : 1958 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Ombudsman

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Meštrovićeva 22, 11000 Beograd

E-mail adresa : ombudsman@vozdovac.rs

Broj mobilnog telefona : 063271033

Broj telefona : 063271033

Broj i datum odluke : 740-09-00530/2015-22 od 2015-07-06

Gojović (Dragoš ) Nađa

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Timočke divizije 13, 11000 Beograd

E-mail adresa : nadjamanok@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0693030456

Broj i datum odluke : 740-09-00452/2017-22 od 2017-11-06

Golubović (Dušan ) Vladimirka

Godina i mesto rođenja : 1985 . - 20.06.1985

Fakultet : Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : Diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Milana Tepića 16/2/11, Odžaci

E-mail adresa : vbuljanovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0665126863

Broj i datum odluke : 740-09-00020/2020-22 od 2020-01-20

Golubović (Momčilo ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Kralja Aleksandra Obrenovića 62, 11400 Mladenovac

E-mail adresa : jelenagolub@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063219881

Broj telefona : 0118237227

Broj i datum odluke : 740-09-00105/2016-22 od 2016-03-28

Golubović (Tomislav ) Milica

Godina i mesto rođenja : 1986 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vojislava Ilića 133, 11000 Beograd

E-mail adresa : golubovicmilica@live.com

Broj mobilnog telefona : 0638666131

Broj i datum odluke : 740-09-00569/2016-22 od 2016-12-22

Golubović (Petar ) Svetlana

Godina i mesto rođenja : 1960 . - Vrbas

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - INSTITUT ZA MEDIJACIJU, PREGOVARANJE I JAVNE POLITIKE - Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine

Adresa : Maksima Gorkog 55a, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : golubovicsvetlana8@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0654219000

Broj i datum odluke : 740-09-00499/2016-22 od 2019-05-15

Golubović (Nikola ) Branka

Godina i mesto rođenja : 1964 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu

Adresa : Golsvortijeva 14, 11000 Beograd

E-mail adresa : bakson@sbb.rs

Broj mobilnog telefona : 0637787690

Broj telefona : 0112455526

Broj i datum odluke : 740-09-00054/2015-22 od 2015-04-15

Golubović (Jovica ) Igor

Godina i mesto rođenja : 1993 . - Jagodina

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kralja Petra Prvog 54, Svilajnac

E-mail adresa : igorgolubovic.posrednik@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0637069496

Broj i datum odluke : 740-09-00707/2020-22 od 2020-08-27

Golubović (Lazar ) Aleksandra

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Beograd

Fakultet : Fakultet za menadžment – Zaječar, Megatrend Univerzitet

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mokranjčeva 80/36, Niš

E-mail adresa : saska@junis.ni.ac.rs

Broj mobilnog telefona : 0652704112

Broj i datum odluke : 740-09-00925/2020-22 od 2020-11-25

Gomilanović (Živko ) Mirjana

Godina i mesto rođenja : 1973 . - Beograd

Fakultet : Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : magistar elektrotehničkih nauka-oblast telekomunikacije

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dr Agostina Neta 54/82, Novi Beograd

E-mail adresa : mirjana.gomilanovic@one2grow.net

Broj mobilnog telefona : 066324769

Broj i datum odluke : 740-09-01003/2019-22 od 2019-11-08

Gornik (Zoran ) Miloš

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Knjaževac

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Branka Krsmanovića 3/20, Niš

E-mail adresa : m.gornik0202@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0693218275

Broj i datum odluke : 740-09-00818/2019-22 od 2019-08-26

Grabner (Marjan ) Andrej

Godina i mesto rođenja : 1981 . - Subotica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Prvomajska 22/23, 24000 Subotica

E-mail adresa : grabner_andrej@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0641462567

Broj telefona : 024527965

Broj i datum odluke : 740-09-00241/2015-22 od 2015-04-15

Gračanin (Momčilo ) Biljana

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Vukovar, Hrvatska

Fakultet :

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mažuranićeva 24A, Vukovar, Hrvatska

E-mail adresa : biljanagracanin@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0658342997

Broj i datum odluke : 740-09-00690/2020-22 od 2020-08-25

Grbić (Julijan ) Verica

Godina i mesto rođenja : 1958 . - Kula

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : profesor pedagogije

Zanimanje : vaspitač

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Milke Grgurove 4b, 21000 Novi Sad

E-mail adresa : verica58grbic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0628836010; 0644615485

Broj i datum odluke : 740-09-257/2018-22 od 2018-08-24

Grbić (Milorad ) Slađana

Godina i mesto rođenja : 1966 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bulevar Kralja Aleksandra 54, 11000 Beograd

E-mail adresa : sladjanagrbic@mail.com

Broj mobilnog telefona : 063280304

Broj i datum odluke : 740-09-00353/2019-22 od 2019-04-01

Gregorić (Miodrag ) Aleksandar

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Leskovac

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Đure Salaja 66/13, Leskovac

E-mail adresa : grega_alex@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0605355700

Broj i datum odluke : 740-09-00665/2019-22 od 2019-07-04

Grozdanović (Aleksandar ) Aleksandra

Godina i mesto rođenja : 1995 . - Niš

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Sarajevska 125, Niš

E-mail adresa : anavasa1409@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0606700709

Broj i datum odluke : 740-09-01173/2020-22 od 2021-01-20

Grozdanović Matić (Dragiša ) Sanja

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Filipa Filipovića 17, Niš

E-mail adresa : mat.sanja88@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0692747276

Broj i datum odluke : 740-09-00360/2021-22 od 2021-06-25

Grubin (Predrag ) Aleksandra

Godina i mesto rođenja : 1968 . - Beograd

Fakultet :

Zvanje : master ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dimitrija Georgijevića - Starika 8, Novi Beograd

E-mail adresa : pasavetnici@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063584243

Broj i datum odluke : 740-09-00421/2020-22 od 2020-05-25

Grujić (Čedomir ) Zoran

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Beograd

Fakultet : Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani saobraćajni inženjer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Požarevačka 59, 19000 Zaječar

E-mail adresa : dromenca@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0603649068; 0612788757

Broj i datum odluke : 740-09-664/2017-22 od 2018-04-17

Grujić (Bogdan ) Nenad

Godina i mesto rođenja : 1981 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : doktor nauka-pravne nauke

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : DŽordža Vašingtona 5, Beograd

E-mail adresa : nenad.grujic@pravnifakultet.rs

Broj mobilnog telefona : 0638179140

Broj i datum odluke : 740-09-00571/2020-22 od 2020-07-24

Grujić (Dragoljub ) Bogdan

Godina i mesto rođenja : 1957 . - Ruma

Fakultet :

Zvanje : diplomirani inženjer poljoprivrede

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Nema ulica 93, Ogar, Pećinci

E-mail adresa : gruic.nada@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 062227372

Broj i datum odluke : 740-09-00812/2020-22 od 2020-11-16

Grujić (Momčilo ) Katarina

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Aranđelovac

Fakultet : Fakultet za poslovno industrijski menadžment Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : diplomirani menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Braće Jugovića 5/13, Aranđelovac

E-mail adresa : bogdaniarandjel@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0603055460

Broj i datum odluke : 740-09-01180/2020-22 od 2021-02-10

Gutić (Branko ) Dragan

Godina i mesto rođenja : 1962 . - Donji Vakuf

Fakultet : Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani ekonomista poslovno-pravnog smera

Zanimanje : privremeni zastupnik kapitala

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava, Nepoznato - Napredne veštine posredovanja

Adresa : Nikole Vlaškog 98/100, 22240 Šid

E-mail adresa : gutic.dragan@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063502077

Broj i datum odluke : 740-09-00237/2018-22 od 2018-07-25

Gudžulić (Negovan ) Valentina

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Kragujevac

Fakultet : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : profesor srpskog jezkika i književnosti

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Milića Radovanovića 34, Kragujevac

E-mail adresa : valentina.gudzulic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0606682070

Broj i datum odluke : 740-09-391/2019-22 od 2019-04-08

Dabetić (Novica ) Radoš

Godina i mesto rođenja : 1967 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Nehruova 52, 11000 Beograd

E-mail adresa : rados_dabetic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 063384773

Broj i datum odluke : 740-09-00592/2017-22 od 2017-12-18

Dabetić-Trogrlić (Dragomir ) Vesna

Godina i mesto rođenja : 1954 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : doktor pravnih nauka

Zanimanje : Sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dr Ivana Ribara 106/2/9, 11000 Beograd

E-mail adresa : vesnadabetic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0692272986

Broj i datum odluke : 740-09-557/2017-22 od 2018-01-30

David (Karolj ) Hargita

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Senta

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Porodična medijacija

Adresa : Svetog Save 1a, 24420 Kanjiža

E-mail adresa : hargita.david@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0631601805

Broj i datum odluke : 740-09-00418/2016-22 od 2016-10-17

Davidović (Dragana ) Pavle

Godina i mesto rođenja : 1994 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Molerova 88, Beograd

E-mail adresa : pavledavidovic94@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 066418560

Broj i datum odluke : 740-09-00993/2019-22 od 2019-11-08

Davidović (Miloje ) Dragan

Godina i mesto rođenja : 1958 . - Čačak

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Takovska 13, 32000 Čačak

E-mail adresa : milanidragan.adv@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0652939433

Broj telefona : 032344648

Broj i datum odluke : 740-09-00001/2017-22 od 2017-03-15

Dajović (Ivan ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1969 . - Beograd

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplmirani pedagog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Nepoznato - Napredne veštine posredovanja

Adresa : Trg slobode 2, 22300 Stara Pazova

E-mail adresa : jdajovic@yahoo.com

Broj telefona : 062565144

Broj i datum odluke : 740-09-00079/2016-22 od 2016-04-08

Daković (Slobodan ) Milena

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Vrbas

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja, ADR PARTNERS D.O.O. - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Blok Vasilija Koprivice 5/3, Vrbas

E-mail adresa : milenasdakovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063536773

Broj i datum odluke : 740-09-00715/2018-22 od 2018-08-31

Damjanović (Todor ) Neđeljko

Godina i mesto rođenja : 1973 . - Bijelo Polje, Crna Gora

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Orahova 13/1/4, Beograd

E-mail adresa : nedjo30@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0640199367

Broj i datum odluke : 740-09-659/2017-22 od 2018-06-27

Damjanović (Dobrivoje ) Dragana

Godina i mesto rođenja : 1983 . - Kruševac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Srpskih dobrovoljaca 1912-1918 033, Rumenka, Novi Sad

E-mail adresa : damjanovicmedijator@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642100647

Broj i datum odluke : 740-09-482/2019-22 od 2019-05-13

Damjanović Radulović (Vladimir ) Milena

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Strahinjića Bana 8/35, Niš

E-mail adresa : milena.devora@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642236345

Broj i datum odluke : 740-09-00972/2020-22 od 2020-11-17

Damnjanović (Ranko ) Zvonko

Godina i mesto rođenja : 1961 . - Sokobanja

Fakultet : Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Magistar nauka za industrijsku informatiku

Zanimanje : Magistar nauka za industrijsku informatiku

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Đorđa Andrejevića Kuna 7/19, 19210 Bor

E-mail adresa : zvonko@kcbor.net

Broj mobilnog telefona : 063473315

Broj i datum odluke : 740-09-00272/2017-22 od 2017-06-16

Damnjanović (Dobrivoje ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Šabac

Fakultet : Fakultet za menadžment Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : master ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Mokranjčeva 83, Šabac

E-mail adresa : mpmedijatormd@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0616497000

Broj i datum odluke : 740-09-00112/2021-22 od 2021-02-23

Danilović Gavrilović (Nedeljko ) Dušica

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Nova Varoš

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Adresa : Dušana Vukasović 40a/13, 11070 Novi Beograd

E-mail adresa : dusica.gavrilovic@parking-servis.co.rs

Broj mobilnog telefona : 0648141153

Broj i datum odluke : 740-09-222/2018-22 od 2018-06-15

Danojlić (Vladan ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Šabac

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Cerska 31/6, Šabac

E-mail adresa : marijaukropina@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638544852

Broj i datum odluke : 740-09-97/2018-22 od 2018-06-19

Dević (Dragoslav ) Mina

Godina i mesto rođenja : 1976 . - Beograd

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : magistar etnologije i antropologije

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Svetozara Radića 1, Beograd

E-mail adresa : mina.devic@olafmcateer.rs

Broj mobilnog telefona : 0646404625

Broj i datum odluke : 740-09-477/2019-22 od 2019-05-10

Dević (Slavko ) Dragan

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Sremska Mitrovica

Fakultet : Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani inženjer saobraćaja

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Okrugićeva 11/4, Petrovaradin, Novi Sad

E-mail adresa : dragandevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0631150678

Broj i datum odluke : 740-09-00765/2020-22 od 2020-09-14

Dević Štrbac (Žarko ) Anđelka

Godina i mesto rođenja : 1966 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Opštinski pravobranilac

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, JP SLUŽBENI GLASNIK - Napredne veštine posredovanja – medijacije, rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, Privredna komora Srbije - Sporazumno finansijsko restrukturiranje

Adresa : Sarajevska 31, 11000 Beograd

E-mail adresa : andjelka.devic.strbac@zvezdara.org.rs

Broj mobilnog telefona : 066222719

Broj telefona : 0112643500

Broj i datum odluke : 740-09-925/2018-22 od 2018-12-19

Dedić Resimić (Milojko ) Danka

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Užice

Fakultet : Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Učiteljska 9, Užice

E-mail adresa : medijatorddedicresimic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641380051

Broj i datum odluke : 740-09-00765/2021-22 od 2021-07-26

Dedović (Svetislav ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Beogradu - Posredovanje u porodičnim sporovima, CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Trening za trenere osnovne obuke za posrednike

Adresa : Slobodana Jovanovića 10, Beograd

E-mail adresa : marija.s.dedovic@aepa.org.rs

Broj mobilnog telefona : 0659101225; 0691091225

Broj i datum odluke : 740-09-01169/2019-22 od 2019-11-27

Dedović (Vlastimir ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : pravnik, master menadžer

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Ilije Garašnina 5 33 10, Beograd

E-mail adresa : fidaconsultingbgd@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648445050

Broj i datum odluke : 740-09-01264/2019-22 od 2019-12-17

Dedović (Radojica ) Darko

Godina i mesto rođenja : 1989 . - Kragujevac

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Španskih boraca 24B/4/8, Novi Beograd

E-mail adresa : darkodedovic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0631165165

Broj i datum odluke : 740-09-00253/2020-22 od 2020-03-09

Dedović (Slobodan ) Dejan

Godina i mesto rođenja : 1963 . - Beograd

Fakultet :

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Milana Rakića 51, Beograd

E-mail adresa : dekidedovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0640003006

Broj i datum odluke : 740-09-00066/2021-22 od 2021-02-22

Dedović (Dejan ) Nemanja

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Beograd

Fakultet :

Zvanje :

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Milana Rakića 51, Beograd

E-mail adresa : nemanja@akdedovic.com

Broj mobilnog telefona : 0640003008

Broj i datum odluke : 740-09-00067/2021-22 od 2021-02-22

Dejanović (Dimitrije ) Marina

Godina i mesto rođenja : 1956 . - Niš

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani sociolog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Beogradu - Napredne veštine posredovanja

Adresa : Dragiše Cvetkovića 7A, Niš

E-mail adresa : marinaolej@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0644278199

Broj i datum odluke : 740-09-00805/2019-22 od 2019-08-26

Deli (Nandor ) Čaba

Godina i mesto rođenja : -0001 . - Mol

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : diplomirani pravnik

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u lokalnoj zajednici

Adresa : Dr Imrea Kiša 49, 21226 Bačko Petrovo Selo

E-mail adresa : delicsaba@stcable.net

Broj mobilnog telefona : 0621839070

Broj i datum odluke : 740-09-01026/2015-22 od 2015-11-24

Delibašić (Miroslav ) Rosa

Godina i mesto rođenja : 1962 . - Priština

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Slanački put 99C, 11000 Beograd

E-mail adresa : rokilav@live.com

Broj mobilnog telefona : 0698206425

Broj i datum odluke : 740-09-01050/2015-22 od 2015-12-14

Demić (Mile ) Nataša

Godina i mesto rođenja : 1979 . - Požarevac

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Jug Bogdanova 17, Požarevac

E-mail adresa : pravna@prim-kostolac.rs

Broj mobilnog telefona : 0698525745

Broj i datum odluke : 740-09-00871/2019-22 od 2019-09-30

Despot (Miroslav ) Stefan

Godina i mesto rođenja : 1994 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : - -, -

E-mail adresa : despotbeogradstefan@gmail.com

Broj i datum odluke : 740-09-01016/2019-22 od 2019-10-29

Despot (Branislav ) Dragana

Godina i mesto rođenja : 1965 . - Velika Drenova, Trstenik

Fakultet : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : specijalista urgentne medicine

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : - -, -

Broj i datum odluke : 740-09-00135/2021-22 od 2021-03-09

Despotović (Miodrag ) Vera

Godina i mesto rođenja : 1967 . - Beograd

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani socijalni radnik; specijalista za medijaciju

Zanimanje : Porodični terapeut

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje i kulturne različitosti, Nepoznato - Konflikti, Nepoznato - Porodična medijacija, Nepoznato - Napredne veštine posredovanja - posredovanje između žrtve (oštećenog) i prestupnika (učinioca), Nepoznato - Vršnjačka medijacija

Adresa : Jove Ilića 93, 11000 Beograd

E-mail adresa : veradest@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642700889

Broj i datum odluke : 740-09-01027/2015-22 od 2016-01-05

Dešić (Kosta ) Ana

Godina i mesto rođenja : 1981 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga

Adresa : Dr. Nike Miljanića 14, 11000 Beograd

E-mail adresa : desicana@hotmail.com

Broj mobilnog telefona : 0616106013

Broj i datum odluke : 740-09-00360/2018-22 od 2018-07-25

Dikić (Vojislav ) LJubinka

Godina i mesto rođenja : 1968 . - Leskovac

Fakultet : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani socijalni radnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Radoja Dakića 47A/23, Niš

E-mail adresa : bubadikic7@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0631077405

Broj telefona : 018276623

Broj i datum odluke : 740-09-00528/2021-22 od 2021-07-16

Diklić (Milan ) Ivana

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Novi Sad

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : master psiholog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Lukijana Mušckog 7, Novi Sad

E-mail adresa : ivana.diklic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0642215875

Broj i datum odluke : 740-09-00705/2020-22 od 2020-09-01

Diković Jovanović (Ratomir ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1970 . - Požega

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kolašinska 6, Beograd

E-mail adresa : gordana.dikovic@hotmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641794477

Broj i datum odluke : 740-09-00136/2021-22 od 2021-06-25

Dimitrijev (Zvonimir ) Igor

Godina i mesto rođenja : 1973 . - Beograd

Fakultet : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : doktor medicine;magistar medicinskih nauka;specijalista interne medicine

Zanimanje : Doktor medicine (VII/1 SSS)

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Bulevar Kralja Aleksandra 330, 11000 Beograd

E-mail adresa : igordimitrijev@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 063342992

Broj i datum odluke : 740-09-00099/2015-22 od 2015-04-15

Dimitrijević (Petar ) Žarko

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Kruševac

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : doktor pravnih nauka

Zanimanje : Izvršitelj

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Nepoznato - Napredne veštine posredovanja, Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Mačvanska 1, 18000 Niš

E-mail adresa : dimitrijevic.zarko@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0642102916

Broj telefona : 018244636

Broj i datum odluke : 740-09-00199/2019-22 od 2019-03-14

Dimitrijević (LJubomir ) Dalibor

Godina i mesto rođenja : 1973 . - Vranje

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dragoslava Bogavca 8/9, 36000 Kraljevo

E-mail adresa : advocat@open.telekom.rs

Broj mobilnog telefona : 063609408

Broj i datum odluke : 740-09-00334/2015-22 od 2015-04-15

Dimitrijević (Zoran ) Jana

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Niš

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Majora Tepića 1, 18000 Niš

E-mail adresa : jana.dimitrijevic@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0691696909

Broj telefona : 018535654

Broj i datum odluke : 740-09-00456/2016-22 od 2016-10-17

Dimitrijević (Srđan ) Ksenija

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Leskovac

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Oblačića Rada 26/16, Niš

E-mail adresa : ksenija.dimitrijevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0652599284

Broj i datum odluke : 740-09-00826/2019-22 od 2019-10-10

Dimitrijević (Nikola ) Divna

Godina i mesto rođenja : 1968 . - Beograd

Fakultet : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : Diplomirani istoričar

Zanimanje : Profesor istorije

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Rajka od Rasine 11, 11000 Beograd

E-mail adresa : divnadimi1302@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641173927

Broj i datum odluke : 740-09-00560/2016-22 od 2016-11-23

Dimitrijević (Srđan ) Ksenija

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Leskovac

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Oblačića Rada 26/16, 18000 Niš

E-mail adresa : ksenija.dimitrijevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0652599284

Broj i datum odluke : 740-09-00295/2016-22 od 2016-08-15

Dimitrijević (Mirko ) Marija

Godina i mesto rođenja : 1987 . - Bor

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Moše Pijade 92/4, Bor

E-mail adresa : marijadimitrijevic7@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0645768403

Broj i datum odluke : 740-09-00616/2019-22 od 2019-07-10

Dimitrijević (Milutin ) Radica

Godina i mesto rođenja : 1955 . - Sagonjevo, Kuršumlija

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Napredne veštine posredovanja, Nepoznato - Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Nepoznato - Porodična medijacija, Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Franje Kluza 6, 11000 Beograd

E-mail adresa : radica.dimitrijevic@nbs.rs

Broj mobilnog telefona : 0637327039

Broj i datum odluke : 740-09-00040/2016-22 od 2016-03-21

Dimitrijević (Dragoslav ) Aleksandar

Godina i mesto rođenja : 1982 . - Leskovac

Fakultet :

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dubočica 15, Leskovac

E-mail adresa : neatpure@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638335255

Broj i datum odluke : 740-09-00766/2020-22 od 2020-09-14

Dimitrijević (Jasmina ) Jovana

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Kragujevac

Fakultet : Filološko-umetnički fakultet

Zvanje : diplomirani filolog

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Toše Jovanovića 10/10, Beograd, Čukarica

E-mail adresa : dimitrijevic.z.jovana@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0655284813

Broj i datum odluke : 740-09-01153/2020-22 od 2021-02-22

Dimitrijević (Milan ) Ilijana

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Karlovac, Hrvatska

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja, CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE - Medijacija u stečajnom postupku

Adresa : Maglićka 11A/11, Kragujevac

E-mail adresa : ilijana2409@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0652318815

Broj i datum odluke : 740-09-00050/2021-22 od 2021-02-23

Dimitrijević (Slavko ) Tatjana

Godina i mesto rođenja : 1970 . - Beograd

Fakultet : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani inženjer arhitekture

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Dr Ivana Ribara 165/2, 11000 Beograd

E-mail adresa : medijator.tatjanadimitrijevic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0692220214; 0641531438

Broj i datum odluke : 740-09-00618/2021-22 od 2021-07-16

Dimitrijević Tomić (Svetozar ) Milena

Godina i mesto rođenja : 1985 . - Gnjilane

Fakultet : Univerzitet u Nišu, Pedagoški fakultet u Vranju

Zvanje : master učitelj

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija u slučajevima diskriminacije

Adresa : Esperanto 6, Vranje

Broj mobilnog telefona : 0600414793

Broj telefona : 017421446

Broj i datum odluke : 740-09-00697/2020-22 od 2020-10-16

Dimić (Vlastimir ) Slaviša

Godina i mesto rođenja : 1961 . - Gnjilane

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zvanje : advokat

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Svetog Save 1, 35210 Svilajnac

E-mail adresa : adv.dimic@hotmail.com

Broj mobilnog telefona : 0638085575

Broj i datum odluke : 740-09-00729/2016-22 od 2017-02-17

Dinić (Tihomir ) Milan

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Niš

Fakultet : Pravni Fakultet Univerziteta u Nišu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Zaplanjska, Nikola Tesla 39, Niška Banja

E-mail adresa : advdinic@hotmail.com

Broj mobilnog telefona : 0645305053

Broj i datum odluke : 740-09-00792/2019-22 od 2020-01-21

Dinić (Dragoljub ) Dragoslav

Godina i mesto rođenja : 1956 . - Kostolac

Fakultet : Vojna akademija kopnene vojske i intendantske službe

Zvanje : magistar tehničkih nauka

Zanimanje : magistar tehničkih nauka

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Napredne veštine posredovanja, Nepoznato - Porodična medijacija

Adresa : Poručnika Spasića i Mašere 48, 11000 Beograd

E-mail adresa : dragoslavdinic1956@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641268898

Broj telefona : 0113555754

Broj i datum odluke : 740-09-00684/2015-22 od 2015-07-09

Dinić (Rajko ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1973 . - Vršac

Fakultet : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani filolog srpskog jezika i književnosti -master

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : DŽona Kenedija 1, Beograd, Zemun

E-mail adresa : jeladinic73@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063318141

Broj i datum odluke : 740-09-00828/2019-22 od 2019-10-10

Dlačić (Mijailo ) Vladimir

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Sombor

Fakultet : Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani ekonomista

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Balaža Viraga 8, 24000 Subotica

E-mail adresa : dlacicvlade@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0649386888

Broj i datum odluke : 740-09-00195/2016-22 od 2016-06-03

Dmitrašinović (Nikola ) Nina

Godina i mesto rođenja : 1967 . - Knin

Fakultet :

Zvanje : diplomirani bibliotekar-informatičar

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Gruje Dedića 12A, Sombor

E-mail adresa : teninium@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0691702967

Broj i datum odluke : 740-09-478/2019-22 od 2019-05-10

Dobrinjac (Dragojlo ) Snežana

Godina i mesto rođenja : 1972 . - Kuršumlija

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u privrednim sporovima

Adresa : Sitnička 23, 11000 Beograd

E-mail adresa : snezana.dobrinjac@kjn.gov.rs

Broj mobilnog telefona : 0641599793

Broj i datum odluke : 740-09-00738/2015-22 od 2015-07-27

Dobrić (Dragiša ) LJiljana

Godina i mesto rođenja : 1984 . - Kosovska Mitrovica

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Ustanička 244Đ/B03, 11000 Beograd

E-mail adresa : lj.dobric@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0648297723

Broj i datum odluke : 740-09-00611/2021-22 od 2021-07-16

Dobrica (Jovo ) Srđan

Godina i mesto rođenja : 1978 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik, specijalista evropskog prava, master prava

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Napredne veštine posredovanja – medijacije, rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova

Adresa : Mije Kovačevića 4, 11000 Beograd

E-mail adresa : srdjan.dobrica@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0641585747

Broj i datum odluke : 740-09-00307/2018-22 od 2018-11-27

Dobrković (Rajko ) Una

Godina i mesto rođenja : 1988 . - Novi Sad

Fakultet :

Zvanje : diplomirani menadžer za nekretnine

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Panonska 1, Novi Sad

E-mail adresa : una.tesanovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0693137717

Broj i datum odluke : 740-09-472/2019-22 od 2019-05-09

Dobrosavljev (Milan ) Srđan

Godina i mesto rođenja : 1974 . - Novi Sad

Fakultet : Pravni fakultet u Banjoj Luci Univerziteta u Banjoj Luci

Zvanje : Diplomirani pravnik

Zanimanje : Advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Servo Mihalja 23, Novi Sad

E-mail adresa : adv.dobrosavljev@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 063584522

Broj telefona : 021456648

Broj i datum odluke : 740-09-449/2018-22 od 2018-08-14

Dobrosavljević (Branivoje ) Gordana

Godina i mesto rođenja : 1958 . - Lazarevac

Fakultet : Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani specijalni pedagog

Zanimanje : Diplomirani specijalni pedagog

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Medijacija

Adresa : Saveza boraca bb, 35213 Despotovac

E-mail adresa : gocadobrosavljevic7@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0637473902

Broj i datum odluke : 740-09-00105/2015-22 od 2015-04-15

Dobrosavljević (Milan ) Dušan

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Beograd

Fakultet : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : profesor španskog jezika i hispanskih književnosti

Zanimanje : Profesor španskog jezika

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka - Nepoznato - Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu

Adresa : Sloga 13, 11000 Beograd

E-mail adresa : dusand27@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0646159951

Broj i datum odluke : 740-09-00463/2015-22 od 2015-05-29

Dozet (Dušan ) Dragan

Godina i mesto rođenja : 1977 . - Niš

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Prištini

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Prijezdina 10/14, Niš

E-mail adresa : dozetd@yahoo.com

Broj mobilnog telefona : 0638703137

Broj i datum odluke : 740-09-00987/2019-22 od 2019-11-19

Dojić Matin (Sava ) Maja

Godina i mesto rođenja : 1990 . - Sombor

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Vujadina Sekulića 47, 25000 Sombor

E-mail adresa : majadojic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0604470440

Broj i datum odluke : 740-09-00735/2018-22 od 2019-01-08

Dojčinović (Petar ) Goran

Godina i mesto rođenja : 1986 . - Apatin

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje : advokat

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Valentina Vodnika 16, Novi Sad

E-mail adresa : advokatdojcinovic@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0615555510

Broj i datum odluke : 740-09-00844/2019-22 od 2020-05-04

Dragana (Dušan ) Rakić

Godina i mesto rođenja : 1975 . - Paraćin

Fakultet : Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

Zvanje : diplomirani inženjer zaštite životne sredine

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kapetana Koče bb, Jagodina

E-mail adresa : dr.medijacije@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 0606213975

Broj i datum odluke : 740-09-00603/2021-22 od 2021-07-16

Dragaš (Mišo ) Jelena

Godina i mesto rođenja : 1980 . - Goražde, BiH

Fakultet : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Zvanje : diplomirani pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Kirovljeva 12/5/19, Beograd

E-mail adresa : draskovic.j@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063363998

Broj i datum odluke : 740-09-00143/2020-22 od 2020-05-04

Dragić (Željko ) Marko

Godina i mesto rođenja : 1994 . - Beograd

Fakultet : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Zvanje : master pravnik

Zanimanje :

Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka

Adresa : Ćipranova 6/3/32, Novi Sad

E-mail adresa : markodragic030@gmail.com

Broj mobilnog telefona : 063244498

Broj i datum odluke : 740-09-01298/2019-22 od 2019-12-24

Dragićević (Radomir ) Bora