Nacrtom navedenog zakona biće obuhvaćene izmene i dopune Zakona o parničnom postupku koje se, između ostalog, odnose na dostavljanje pismena, snimanje suđenja i procesnu disciplinu učesnika u postupku, izimajući u obzir relevantne EU standarde, praksu Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda, kao i dosadašnja zakonska i uporedno-pravna rešenja.