Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima

Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima obavlja poslove koji se odnose na:

-          postupanje po zamolnicama domaćih i stranih sudova i drugih domaćih i stranih nadležnih državnih organa;

-          saradnju sa nadležnim inostranim i domaćim pravosudnim i drugim organima u građanskim stvarima;

-          normativne, informacione, studijsko analitičke i upravne poslove koji se odnose na izradu i primenu unutrašnjih propisa iz oblasti međunarodne pravne pomoći u  građanskim stvarima;

-          međunarodne kolizione norme u ovoj oblasti;

-          primenu i davanje obaveštenja o uzajamnosti;

-          priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka u građanskim stvarima;

-          postupanje u predmetima međunarodne otmice dece;

-          obaveštenja o propisima u građanskim stvarima;

-          davanje mišljenja pravosudnim i drugim organima u vezi sa važenjem i primenom međunarodnih ugovora kao i pojedinih instituta međunarodnog privatnog prava;

-          sačinjavanje informacija i izveštaje iz oblasti međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima;

-          vršenje dela poslova u vezi sa pripremom i zaključivanjem međunarodnih ugovora iz međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima;

-          obavljanje dela poslova u vezi sa izradom međunarodnih bilateralnih ugovora kao i pristupanjem međunarodnim višestranim ugovorima i njihovom primenom iz oblasti građanskog prava;

-          izradu domaćih propisa iz navedene oblasti i druge poslove iz delokruga Odeljenja.