Korisnici usluge: Svi građani

Nadležna služba:  Sekretarijat Ministarstva pravde

Način podnošenja zahteva: Obrazac zahteva

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Rok za odgovor: 15 dana

Zakonski okvir:  Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja