Obaveštavamo Vas da je polaganje pravosudnog ispita u OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU 2022. godine zakazano po sledećem rasporedu:

Pismeni deo ispita u OKTOBARSKOM ispitnom roku 2022. godine biće održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra br. 67, prema sledećem rasporedu:

Krivično pravo - 04. oktobra 2022. godine, od 08:20 časova u slušaonici 1

Građansko pravo - 05. oktobra 2022. godine, od 08:20 časova u slušaonici 1

Usmeni deo ispita biće održan  25, 26, 27, i 28. oktobra 2022. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.