„Neprekidno učešće Venecijanske komisije u procesu izmena Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe ne samo da je bilo ključno za kvalitet ustavnih promena, već predstavlja i dokaz uspešnosti saradnje koju smo zajedno uspostavili“, izjavila je ministarka pravde Maja Popović prilikom obraćanja predstavnicima ovog savetodavnog tela Saveta Evrope na sastanku održanom u Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Na sastanku, organizovanom u okviru konsultacija sa Venecijanskom komisijom u procesu izrade radnih tekstova pravosudnih zakona, na kom su učestvovali i članovi radnih grupa osnovanih u tom cilju, Popović je istakla da je na primeru ustavnih promena uočeno da najbolji pristup u izradi kvalitetnih tekstova ovih zakona podrazumeva učestvovanje Venecijanske komisije od samog početka ovog procesa i pozvala njene predstavnike da dostave komentare, predloge i sugestije.

Ona je naglasila da ustavna reforma predstavlja samo prvi korak u reformama u oblasti pravosuđa, te da se jačanje nezavisnosti sudstva, samostalnosti javnih tužilaca i vladavine prava ne može ostvariti bez donošenja kvalitetnih pravosudnih zakona.

Podsećamo, Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o uređenju sudova, radnog teksta Zakona o sudijama, i radnog teksta Zakona o Visokom savetu sudstva, kao i Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o javnom tužilaštvu i radnog teksta Zakona o Visokom savetu tužilaštva otpočele su sa radom početkom maja ove godine, radi blagovremene izrade radnih tekstova pomenutih zakona, pribavljanja mišljenja Venecijanske komisije, kao i usvajanja zakona u okviru roka predviđenog Ustavnim zakonom za sprovođenje Akta o promeni Ustava.

U narednom periodu, predviđeno je sprovođenje daljih konsultacija sa Venecijanskom komisijom.