Ministarka pravde Maja Popović učestvovala je na 5. regionalnom sastanku koji je organizovala Evropska pravosudna mreža za Zapadni Balkan i sastanku između kontakt osoba država članica Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji su 20. i 21. septembra održani u Budvi. Ovi sastanci se periodično održavaju radi razmene korisnih iskustava i diskusije o praktičnim i pravnim problemima sa kojima se prostor Zapadnog Balkana susreće u oblasti borbe protiv teških oblika kriminala, a naročito organizovanog kriminala, korupcije, trgovine drogom i terorizma.

„Razmena korisnih iskustava je neophodna, jer oblici kriminala u današnje vreme najčešće imaju transnacionalni karakter i gotovo je nemoguće da se jedna država sama, bez međunarodne saradnje, efikasno bori sa teškim oblicima kriminala“, izjavila je Popović.

Ukazujući na nužnost ovakvog oblika saradnje na prostoru Zapadnog Balkana, ministarka pravde je istakla da se naš region nalazi na spoljnim granicama Evropske unije i predstavlja raskrsnicu trgovine drogom, oružjem i delovanja organizovanih kriminalnih grupa. „Neophodno je da se udružimo i kontinuirano sarađujemo u efikasnom sprečavanju i borbi protiv teških oblika kriminala, što treba da postane osnova našeg delovanja“, zaključila je Popović.