Javne nabavke

Javna nabavka usluga male vrednosti – servisiranje i održavanje vozila, broj nabavke 1/2017

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.82 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.42 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.45 MB

Javna nabavka usluga analize i konsolidacije podataka u bazi postojećeg sistema za upravljanje oduzetom imovinom i izrada izveštajnog podsistema

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.53 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.47 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.19 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.53 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.31 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.15 MB

Usluga male vrednosti - stapanje, rafinacije zlata i livenje u polugu finoće 999.9 nabavka broj 2/2016

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.5 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.43 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.14 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.41 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.14 MB

Javna nabavka usluga male vrednosti – servisiranje i održavanje vozila, broj nabavke 1/2016

Konkursna dokumentacija - održavanje i servisiranje vozila Veličina: 0.82 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.48 MB
1 Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.14 MB
2 Dodatne informacije i pojašnjenja Veličina: 0.14 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.54 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.15 MB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 Evro premium BMB 95

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 Evro premium BMB 95 Veličina: 0.14 MB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 7 TNG

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 7 TNG Veličina: 0.14 MB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 EVRO DIZEL

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 EVRO DIZEL Veličina: 0.14 MB

Javna nabavka dobara male vrednosti – auto prikolice za prevoz vozila, broj nabavke 6/2015

Konkursna dokuemntacija Veličina: 1.07 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.41 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 1 Veličina: 0.14 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.34 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.14 MB

Javna nabavka usluga male vrednosti – održavanja i servisiranja vozila Škoda Oktavija 2014. godište sa ugradnjom rezervnih delova

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.48 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 0.39 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 1 Veličina: 0.14 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 2 Veličina: 0.14 MB
Izmene konkursne dokumentacije Veličina: 0.16 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Veličina: 0.14 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Veličina: 0.47 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 3 Veličina: 0.29 MB
Izmene konkursne dokumentacije 2 Veličina: 0.14 MB
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 Veličina: 0.14 MB
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 2 Veličina: 0.47 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 4 Veličina: 0.15 MB
Odluka o dodeli ugovora Veličina: 0.38 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.15 MB

Ugovor o pružanju usluge mobilne telefonije - centralizovana javna nabavka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB

Javna nabavka usluga male vrednosti – održavanje i servisiranje vozila sa ugradnjom rezervnih delova, redni broj 4/2015

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.47 MB
Poziv za podnošenje ponuda Veličina: 1.04 MB
Dodatne informacije i pojašnjenja 1 Veličina: 0.14 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.14 MB

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku - stapanje, rafinacije zlata i livenje u poluge finoće 999,9 redni broj 3/2015

Konkursna dokumentacija Veličina: 0.52 MB
Poziv za podnošenje ponude Veličina: 1.02 MB
Izmene konkursne dokumentacije 1 Veličina: 0.14 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Veličina: 0.21 MB