Odeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

Odeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove obavlja finansijsko računovodstvene poslove koji se odnose na:

izvršenje budžeta Ministarstva i  prenos sredstava pravosudnim organima u delu rashoda za zaposlene i druge troškove pravosudnih organa iz nadležnosti Ministarstva, evidentiranje, praćenje i analizu utroška sredstava, izveštavanje, usklađivanje stanja glavne knjige Trezora sa pomoćnim knjigama;

uspostavljanje i praćenje evidencija o realizaciji finansijskih transakcija sa Trezorom i indirektnim korisnicima;

koordinacija pri sastavljanju analize periodičnih izveštaja i završnih računa indirektnih korisnika;

obrada i evidencija i čuvanje prateće dokumentacije za sve transakcije evidentirane u glavnoj knjizi Trezora;

sravnjivanje, sintetizovanje i konsolidovanje finansijskih podataka indirektnih korisnika;

obradu dokumentacije i davanje naloga za sve vrste plaćanja za Ministarstvo  i prenos sredstava indirektnim korisnicima;

realizacija ugovora koje je Ministarstvo zaključilo za svoje i potrebe pravosudnih organa, daje stručna mišljenja i uputsva i obavlja i druge poslove iz delokruga Odeljenja

Odeljenju za finansijsko-računovodstvene poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1.  Grupa za finansijsku podršku sistemu besplatne pravne pomoći i realizaciju sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja