Odsek za javne nabavke

Odsek za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na:

planiranje i sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Ministarstva i javnih nabavki koje Ministarstvo sprovodi za potrebe pravosudnih organa;

stara se o zakonitom i pravilnom obavljanju poslova javnih nabavki;

izrađuje godišnji plan javnih nabavki na nivou ministarstva, pripremu godišnjeg izveštaja i periodičnih izveštaja o realizaciji javnih nabavki Ministarstva, sprovodi stručne analize, proučava tržište i predlaže mere za unapređenje poslova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje:

prima ponude i iste dostavlja komisiji, vodi evidencije i baze podataka iz svoje nadležnosti, daje stručna mišljenja i uputstva i druge poslove iz delokruga Odseka

Rukovodilac: šef Odseka Jadranka Savić