Izveštaj o skriningu

 

Ministarstvo pravde je 30. jula 2014. godine, pozvalo je organizacije civilnog društva da učestvuju u pripremi Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava.

Akcioni plan za ovo poglavlje se pravi na osnovu Izveštaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU u pomenutoj oblasti (Screening Report) i preporuka koje je Evropska komisija u ovom izveštaju dala nakon održanih eksplanatornog i bilateralnog skrininga.

Organizacije civilnog društva koje su zainteresovane za učešće u ovoj fazi pregovora o pristupanju EU treba da pošalju popunjene Tabele akcionog plana Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom najkasnije do 15.08.2014. godine, isključivo elektronskim putem na djordje.popovic@civilnodrustvo.gov.rs.

Možete preuzeti Izveštaj o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU u oblasti pravosuđa i osnovnoh prava.

Izveštaj o pregledu usklađenosti zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama EU - srpski jezik Veličina: 0.79 MB
Izveštaj o pregledu usklađenosti zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama EU - engleski jezik Veličina: 0.24 MB