Grupa za upravljanje privremeno oduzetom imovinom

Grupa za upravljanje privremeno oduzetom imovinom obavlja poslove koji se odnose na:

-          sprovođenje postupka upravljanja privremeno oduzetom imovinom;

-          vođenje potrebnih evidencija o privremeno oduzetoj imovini;

-          sprovođenje postupka pripreme nacrta ugovora o čuvanju privremeno oduzetih predmeta sa nadležnim ustanovama i Narodnom bankom Srbije;

-          izradu predlog odluke o uništenju privremeno oduzete imovine i predloga odluke o poklonu privremeno oduzete imovine;

-          kontrolu održavanja nepokretnosti, plaćanja računa i evidenciju o troškovima u vezi sa održavanjem privremeno oduzete imovine i druge poslove iz delokruga Grupe.