Grupa za upravljanje trajno oduzetom imovinom

Grupa za upravljanje trajno oduzetom imovinom obavlja poslove koji se odnose na:

-          sprovođenje postupka upravljanja trajno oduzetom imovinom;

-          ustupanje trajno oduzetih predmeta koji su istorijske, umetničke i naučne vrednosti nadležnim ustanovama na čuvanje;

-          sprovođenje postupka javnog nadmetanja za prodaju trajno oduzete imovine;

-          vođenje evidencija o trajno oduzetoj imovini i naplatama u vezi sa trajno oduzetom imovinom i obavlja druge poslove iz delokruga Grupe.