Usmeni deo ispita - pravila i ispitni odbori

Ispitni odbor koji je dodeljen kandidatima koji polažu pismeni deo ispita, objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva pravde.

Raspored polaganja ispita u svakom ispitnom roku, i za svaki ispitni odbor, objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva pravde.

Tokom ispita nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona, računara, kao ni drugih komunikacionih uređaja kojima bi se mogli ostvariti nezasluženi rezultati.

Usmenom delu ispita mogu da prisustvuju zainteresovani slušaoci, nije potrebno prethodno zakazivanje.

Ispitni odbori

PRVI ISPITNI ODBOR

1) Prof. dr Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda - za ispitni predmet Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo;

2) Jasmina Vasović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda - za ispitni predmet Krivično pravo;

3) Zorana Delibašić, sudija Vrhovnog kasacionog suda - za ispitni predmet Građansko pravo;

4) Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda - za ispitni predmet Trgovinsko pravo;

5) Prof. dr Nikola Bodiroga, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu - za ispitni predmet Međunarodno privatno pravo;

6) Jelena Ivanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda - za ispitni predmet Upravno pravo;

7) Zvezdana Lutovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda - za ispitni predmet Radno pravo.

Predsednik Prvog ispitnog odbora - Jasmina Vasović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Sekretar odbora: Stefan Radić (011 3622460)

DRUGI ISPITNI ODBOR

1) Prof. dr Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda - za ispitni predmet Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo;

2) Zagorka Dolovac, Republički javni tužilac - za ispitni predmet Krivično pravo;

3) Gordana Komnenić, sudija Vrhovnog kasacionog suda - za ispitni predmet Građansko pravo;

4) Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda - za ispitni predmet Trgovinsko pravo;

5) Marijana Nikolić Milosavljević, sudija Višeg suda u Beogradu-za ispit međunarodno privatno pravo

6) Radojka Marinković, sudija Upravnog suda - za ispitni predmet Upravno pravo;

7) Gordana Ajnšpiler-Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda - za ispitni predmet Radno pravo.

Predsednik Drugog ispitnog odbora - Prof. dr Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda.

Sekretar odbora: Darko Kamberović (011 3622 350, radnim danima od 11 do 12 časova)

TREĆI ISPITNI ODBOR

1) Prof.dr Dragutin Avramović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu - za ispitni predmet Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo;

2) Dragomir Milojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji - za ispitni predmet Krivično pravo;

3) Snežana Marković, predsednik Ustavnog suda - za ispitni predmet Građansko pravo;

4) Jovan Jovanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda - za ispitni predmet Trgovinsko pravo;

5) Prof. dr Dejan Đurđević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo - za ispitni predmet Međunarodno privatno pravo;

6) Vesna Čogurić, sudija Upravnog suda - za ispitni predmet Upravno pravo;

7) Biljana Martinović Begović, sudija Apelacionog suda u Novk  Sadu, predsednik Višeg suda u Sremskoj Mitrovici - za ispitni predmet Radno pravo.

Predsednik Trećeg ispitnog odbora - Dragomir Milojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji.

Sekretar odbora: Jelena Živković (011-3622-346, radnim danima od 11 do 13 časova)