Одлука о образовању Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Влада Србије, Одлуком донетом 25. августа 2013. године, образовала је Комисију за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, у циљу реализације активности предвиђених Националном стратегијом и Акционим планом за њено спровођење.

Одлука о образовању Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа Величина: 0.04 MB
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа Величина: 0.73 MB
Решење о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа Величина: 0.23 MB
Решење о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа Величина: 0.08 MB
Решење о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа Величина: 0.23 MB
Решење о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа Величина: 0.35 MB