Радна група за израду анализе неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја судија прекршајних судова

Задатак Радне групе је израда анализе са препорукама, а све у циљу унапређења рада и побољшања положаја судија прекршајних судова.

Чланови радне групе: 

-          Мирјана Ивић, члан Високог савета судства из реда судија;

-          Маријана Шарац, судија Прекршајног суда упућена у Министарство правде;

-          Милан Мариновић, председник Прекршајног суда у Београду;

-          Марина Јовичић, сарадник у Прекршајном суду у Београду;

-          Сања Матијевић, виши саветник Прекршајног апелационог суда;

-          др Вања Бајовић, асистент на Правном факултету, на катедри за кривично право;

За секретара Радне групе одређује се Ана Ђуришић, саветник у Сектору за европске интеграције и међународне пројекте у Министарству правде.

Одлука о оснивању радне групе за израду анализе положаја судија Величина: 0.33 MB
Записник са првог састанка Радне група за израду анализе неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја судија прекршајних судова Величина: 0.05 MB
Записник са другог састанка Радне група за израду анализе неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја судија прекршајних судова Величина: 0.07 MB
Дневни ред трећег састанка Радне група за израду анализе неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја судија прекршајних судова Величина: 0.03 MB
Записник са трећег састанка Радне група за израду анализе неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја судија прекршајних судова Величина: 0.06 MB
Дневни ред четвртог састанка Радне група за израду анализе неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја судија прекршајних судова Величина: 0.03 MB
Записник са четвртог састанка Радне група за израду анализе неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја судија прекршајних судова Величина: 0.05 MB
Дневни ред петог састанка Радне група за израду анализе неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја судија прекршајних судова Величина: 0.03 MB
Записник са петог састанка Радне група за израду анализе неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја судија прекршајних судова Величина: 0.05 MB
Записник са шестог састанка Радне група за израду анализе неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја судија прекршајних судова Величина: 0.07 MB
Дневни ред седмог састанка Радне група за израду анализе неопходних измена нормативног оквира ради унапређења положаја судија прекршајних судова Величина: 0.03 MB