Радна група за израду анализе положаја судија поротника

Задатак Радне групе је израда анализе са препорукама, а све у циљу унапређења рада и побољшања положаја судија поротника.

Чланови радне групе:

 -         Бранка Банчевић, члан Високог савета судства из реда судија;

-          Биљана Павловић, државни секретар у Министарству правде;

-          Јелена Гајић, секретар Удружења судијских и тужилачких помоћника;

-          Иван Ђокић, асистент на Правном факултету, на катедри за кривично право; 

За секретара Радне групе одређује се Ана Ђуришић, млађи саветник у Сектору за европске интеграције и међународне пројекте у Министарству правде.

Одлука о оснивању радне групе за израду анализе положаја судија поротника Величина: 0.33 MB
Записник 1 – рг поротници Величина: 0.04 MB